JavaScript - length

Jest to właściwość obiektu:

String

Opis

Właściwość ta przechowuje i zwraca liczbę znaków w łańcuchu.

Składnia

string.length

Parametry

Brak

Szczegóły techniczne

Zwraca długość łańcucha znaków, czyli liczbę znaków w zmiennej tekstowej.

Przykład 1

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert długość (liczbę znaków) zmiennej a.

<script>
var a = "Babia Góra";
alert(a.length); </script>
Lupa

Przykład 2

Przykład wyświetla w obiekcie <div> o identyfikatorze "box1" długość zmiennej tekstowej a.

<script>
var a = "To jest mój tekst";
var s= '<strong>Długość tekstu "To jest mój tekst":</strong> '+a.length; document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-12, A-3474Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.