lcfirst w PHP

Funkcja lcfirst w PHP zamienia pierwszą literę w przekazanym argumencie na małą literę.

Składnia

lcfirst(string $teskt):string

Uwaga! Nie działa na polskie litery

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego

Przykład 1

<?php
echo "Nie ma to jak wakacje -> ".lcfirst("Nie ma to jak wakacje!");
?>

© medianauka.pl, 2021-11-07, A-4236Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.