ltrim w PHP

Funkcja ltrim w PHP usuwa z początku tekstu (z lewej strony) białe znaki (lub inne):

Składnia

ltrim(string $tekst[, string $znaki]):string

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego
$znaki wyspecyfikowany ciąg znaków do usunięcia z początku tekstu

Przykład 1

<?php
$tekst1=" Język PHP jest rewelacyjny! ";
$tekst2="-- Język PHP jest świetny! --";
echo '"'.$tekst1.'" -> "'.ltrim($tekst1).'"';
echo '<br>"'.$tekst2.' " -> "'.ltrim($tekst2,"-").'"'; ?>

© medianauka.pl, 2021-11-07, A-4239©® Media Nauka 2008-2023 r.