ltrim w PHP

Funkcja ltrim w PHP usuwa z początku tekstu (z lewej strony) białe znaki (lub inne):

  • " " - spacja (kod ASCII - 32, w kodzie szesnastkowym 0x20);
  • \t - tabulacja (kod ASCII - 9, w kodzie szesnastkowym 0x09);
  • \n - znak nowej linii (kod ASCII - 10, w kodzie szesnastkowym 0x0A);
  • \r - znak powrotu karetki (kod ASCII - 13, w kodzie szesnastkowym 0x0D);
  • \0 - (kod ASCII - 0, w kodzie szesnastkowym 0x00);
  • \v - znak pionowej tabulacji (kod ASCII - 11, w kodzie szesnastkowym 0x0B);

Składnia

ltrim(string $tekst[, string $znaki]):string

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego
$znaki wyspecyfikowany ciąg znaków do usunięcia z początku tekstu

Przykład 1

<?php
$tekst1=" Język PHP jest rewelacyjny! ";
$tekst2="-- Język PHP jest świetny! --";
echo '"'.$tekst1.'" -> "'.ltrim($tekst1).'"';
echo '<br>"'.$tekst2.' " -> "'.ltrim($tekst2,"-").'"'; ?>

© medianauka.pl, 2021-11-07, ART-4239Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.