nl2br w PHP

Funkcja nl2br w PHP pozwala dodać w zmiennej tekstowej przed wszystkimi znacznikami końca linii znacznik <br> lub <br />.

Składnia

nl2br(string $tekst, bool $flaga = true): string

Parametry

Parametr Opis
$tekst tekst (łańcuch) zawierający znaczniki końca linii (\r\n, \n\r, \n and \r)
$flaga

Znaczenie wartości flagi:

  • true - składnia XHTML, czyli użyty zostanie znacznik <br />,
  • false - składnia HTML, czyli użyty zostanie znacznik <br>.

Uwaga! Piszemy nl2br, a nie n12br (pisownia od new line ...).

Przykład 1

W przykładzie tym zapisano do zmiennej $tekst trzy linie tekstu w formacie heredoc. Przeglądarka jednak dla złamania końca linii potrzebuje znacznika <br> lub <br />. Utworzyliśmy więc zmienną $tekst1, w której przechowujemy wynik działania funkcji nl2br. Gdy wyświetlimy zmienną $tekst1, przeglądarka interpretuje tekst tak, jak tego chcieliśmy.

<?php
$tekst = <<<znacznik1
To jest przykładowy
tekst w formacie heredoc,
który zawiera znaczniki końca linii.
znacznik1;
$tekst1=nl2br($tekst,true);
echo 'Tekst pierwotny:<br>'.$tekst;
echo '<br><br>Tekst przetworzony:<br>'.$tekst1; ?>

© medianauka.pl, 2021-11-01, A-4222Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.