JavaScript - repeat

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta tworzy łańcuch w oparciu o podaną liczbę powtórzeń danego tekstu.

Składnia

string.repeat(n)

Parametry

ParametrOpis
nLiczba powtórzeń tekstu.

Szczegóły techniczne

Brak.

Przykład 1

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert tekst utworzony z 10 powtórzeń zawartości zmiennej str.

<script>
var str = "Nie będę więcej jadł cukierków! ";
alert(str.repeat(10)); </script>
Lupa

Przykład 2

Przykład zastosowania metody repeat na kilku zmiennych. Wynik jest wyświetlany w obiekcie <div> o identyfikatorze id="box".

<script>
var a = "-";
var b = "dawno, ";
var c = "w odległej krainie";
var s= a.repeat(10)+b.repeat(2)+c; document.getElementById("box1").innerHTML=s; </script>
Lupa


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-15, A-3485©® Media Nauka 2008-2023 r.