JavaScript - replace

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta wyszukuje wyspecyfikowaną wartość tekstową lub wyrażenie regularne i zwraca nową wartość łańcucha tekstowego, w którym wyniki wyszukania są zastąpione nowym tekstem, podanym jako drugi argument.

Składnia

string.replace(szukana_wartosc,nowy_tekst)

Parametry

ParametrOpis
szukana_wartośćwartość tekstowa lub wyrażenie regularne, które maja być wyszukane w zmiennej string.
nowy_teksttekst, który ma zastąpić odnalezione frazy zgodnie z powyższym warunkiem.

Szczegóły techniczne

Nowym tekstem zastąpione są wszystkie wyszukania, pod warunkiem, że użyjemy wyrażenia regularnego z flagą g. Gdy zamiast wyrażenia regularnego użyjemy zwykłego tekstu, metoda zastąpi tylko pierwszy wynik wyszukania nowym tekstem.

Metoda ta nie zmienia pierwotnego tekstu.

Przykład 1

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert tekst, będący zmodyfikowaną wartością zmiennej str. Słowo "cukierków" zastępujemy wyrazem "słodyczy"

<script>
var str = "Nie będę więcej jadł cukierków!";
alert(str.replace("cukierków","słodyczy")); </script>
Lupa

Przykład 2

Przykład zastosowania metody replace z wykorzystaniem wyrażenia regularnego. W zdaniu wszystkie wystąpienia wyrazu "mały" zastępujemy wyrazem "duży". Wynik jest wyświetlany w obiekcie <div> o identyfikatorze id="box1".

<script>
var str = "Jestem mały, a mały potrafi dużo";
var wynik = str.replace(/mały/gi, "duży");
document.getElementById("box1").innerHTML=wynik; </script>
Lupa


Przykład 3

Przykład zastosowania metody replace z wykorzystaniem wyrażenia regularnego oraz samowywołującej się funkcji. W zawartości ramki box3 (której wartość tekstową pobieramy w pierwszej linii kodu) wszystkie wystąpienia samogłosek pisanych małą literą zastąpimy wielką literą. Wynik jest wyświetlany w obiekcie <div> o identyfikatorze id="box3".

<script>
var str = document.getElementById("box3").textContent;
var wynik = str.replace(/a|e|ą|ę|i|o|ó|u|y/gi, function zamien(n){return n.toUpperCase();}); document.getElementById("box3").innerHTML=wynik; </script>
Lupa

Mam chusteczkę haftowaną


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-17, A-3486©® Media Nauka 2008-2023 r.