rtrim w PHP

Funkcja rtrim w PHP usuwa z końca tekstu (z prawej strony) białe znaki (lub inne):

Składnia

rtrim(string $tekst[, string $znaki]):string

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego
$znaki wyspecyfikowany ciąg znaków do usunięcia z początku tekstu

Przykład 1

<?php
$tekst1=" Język PHP jest rewelacyjny! ";
$tekst2="-- Język PHP jest świetny! --";
echo '"'.$tekst1.'" -> "'.rtrim($tekst1).'"';
echo '<br>"'.$tekst2.' " -> "'.rtrim($tekst2,"-").'"'; ?>
© medianauka.pl, 2021-11-07, A-4240
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.