JavaScript - search

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta wyszukuje wyspecyfikowaną wartość tekstową i zwraca jej pozycję (indeks) w danym tekście. Jeżeli chcemy znaleźć jeden tekst w drugim, to używamy właśnie tej instrukcji.

Składnia

string.search(szukana_wartość)

Parametry

ParametrOpis
szukana_wartośćSzukany fragment tekstu.

Szczegóły techniczne

Możemy jako argument tej metody podać wyrażenie regularne. Jeżeli metoda nie znajdzie żadnego wyniku dopasowania zwraca wartość -1, jeżeli zaś odnajdzie wyspecyfikowany tekst, zwróci jego pozycję w danym tekście, licząc od zera.

Metoda ta jest wrażliwa na małe i wielkie litery.

Przykład 1

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert pozycję słowa "JavaScript" w danym zdaniu.

<script>
var str = "Język JavaScript daje duże możliwości";
alert(str.search("JavaScript")); </script>
Lupa

Przykład 2

Przykład zastosowania metody search z wykorzystaniem wyrażenia regularnego. Przerobimy nieco powyższy przykład, używając wyrażenia regularnego z zastosowaniem ignorowania wielkich i małych liter. Wynik jest wyświetlany w obiekcie <div> o identyfikatorze id="box1".

<script>
var str = "Język JavaScript daje duże możliwości";
var wynik = str.search(/JavaScript/i);
document.getElementById("box1").innerHTML=wynik; </script>
Lupa


Przykład 3

W tym przykładzie nie odnajdziemy żadnego łańcucha tekstowego w naszym zdaniu i sprawdzimy przy okazji, że metoda jest wrażliwa na wielkość liter.

<script>
var str = "Język JavaScript daje duże możliwości";
wynik=str.search("javascript"); document.getElementById("box3").innerHTML=wynik; </script>
Lupa

 


Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-18, A-3487
Data aktualizacji artykułu: 2024-07-21Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.