JavaScript - split

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta pozwala rozdzielić dany łańcuch tekstowy na poszczególne części za pomocą separatora i zwrócić tablicę łańcuchów w ten sposób wydzielonych.

Składnia

string.split(separator,limit)

Parametry

ParametrOpis
separatorParametr opcjonalny. Znak, łańcuch lub wyrażenie regularne, które będzie użyte do podziału tekstu na pojedyncze elementy.
limitParametr opcjonalny. Liczba powtórzeń podziału łańcucha w oparciu o podany separator.

Szczegóły techniczne

Metoda ta nie zmienia oryginalnego łańcucha. Jeżeli nie podamy żadnego parametru, zostanie zwrócony cały tekst jako element tablicy, jeżeli podamy separator (""), tekst zostanie podzielony na pojedyncze znaki.

Metoda zwraca obiekt Array.

Przykład 1

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody split.

Wynik: Ponieważ użyliśmy jako separatora znaku spacji, w efekcie otrzymamy tablicę wyrazów, które zostały użyte w zdaniu.

<script>
var str = "Język JavaScript daje duże możliwości";
alert(str.split(" ")); </script>
Lupa

Przykład 2

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody split.

Wynik: Ponieważ użyliśmy jako separatora znaku pustego (""), w efekcie otrzymamy tablicę pojedynczych znaków.

<script>
var str = "Język JavaScript daje duże możliwości";
alert(str.split("")); </script>
Lupa

Przykład 3

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody split bez parametru.

Wynik: Ponieważ nie użyliśmy żadnego separatora, w efekcie otrzymamy tablicę zawierającą jeden element - nasze zdanie.

<script>
var str = "Język JavaScript daje duże możliwości";
alert(str.split()); </script>
Lupa

Przykład 4

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody split z wyrażeniem regularnym.

Wynik: Ponieważ użyliśmy wyrażenie regularne jako separator, podział tekstu nastąpi wszędzie tam, gdzie metoda odnajdzie znak przecinka lub średnika. Flaga g pozwala zastosować wyrażenie regularne dla wszystkich wystąpień w tekście.

<script>
var str = "kot,pies,sroka;gil;małpa;rosomak,jazgarz";
alert(str.split(/,|;/g)); </script>
Lupa

Przykład 5

Wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody split z zastosowaniem limitu podziału.

Wynik: Podaliśmy drugi parametr dla metody split, stąd otrzymamy tylko tyle elementów tablicy, ile zechcemy - w naszym przypadku 3.

<script>
var str = "kot|pies|sroka|gil|małpa|rosomak|jazgarz";
alert(str.split("|",3)); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-20, A-3490©® Media Nauka 2008-2023 r.