strtoupper w PHP

Funkcja strtoupper w PHP odpowiada za zamianę ciągu znaków małych liter na ciąg wielkich liter.

Składnia

strtoupper(string $tekst): string

Uwaga! Instrukcja ta nie działa na polskie litery.

Parametry

ParametrOpis
$teskt Tekst (łańcuch), którego małe litery mają być przekonwertowane na wielkie litery.

Przykład 1

<?php
$tekst="żyła sobie śliczna baba jaga.";
echo strtoupper($tekst);
?>

Jak widać funkcja nie działa dla polskich liter.

Pytania

Pytania

Jak zamienić w PHP małe polskie litery na wielkie?

Należy użyć najpierw funkcji strtr, a następnie strtoupper.

Przykład 2

<?php
$tekst="żyła sobie śliczna baba jaga.";
$tekst = strtr($tekst, 'ćśłżź', 'ĆŚŁŻŹ');
echo strtoupper($tekst);
?>
© medianauka.pl, 2021-11-02, A-4228©® Media Nauka 2008-2023 r.