strtr w PHP

Funkcja strtr w PHP pozwala na tłumaczenie znaków i/lub zamianę ich na inne.

Składnia 1

strtr(string $tekst, string $z, string $na):string

W tej składni funkcja zwraca kopię ciągu, w którym wszystkie wystąpienia każdego (jednobajtowego) znaku w łańcuchu $z zostały przetłumaczone na odpowiedni znak w łańcuchu $na (dotyczy każdego wystąpienia znaku).

Jeśli parametry $z i $na mają różne długości, dodatkowe znaki dłuższego z nich są ignorowane. Długość łańcucha będzie taka sama jak wartość zwracana.

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego do przetworzenia
$z ciąg znaków, które mają być zamienione
$na ciąg znaków na które mają być zamienione kolejne znaki parametru $z

To idealna funkcja do zamiany wielkich polskich liter na małe i odwrotnie.

Przykład 1

Oto przykład, jak zamienić w PHP małe polskie litery na wielkie. Należy użyć najpierw funkcji strtr, a następnie strtoupper.

<?php
$tekst="żyła sobie śliczna baba jaga.";
$tekst = strtr($tekst, 'ćśłżź', 'ĆŚŁŻŹ');
echo strtoupper($tekst);
?>

Składnia 2

strtr(string $tekst, array $slownik):string

W tej składni wartość zwracana to ciąg znaków, w którym wszystkie wystąpienia kluczy tablicy $slownik zostały zastąpione odpowiednimi wartościami. Najdłuższe klucze zostaną użyte jako pierwsze. Po zastąpieniu podciągu jego nowa wartość nie będzie ponownie przeszukiwana.

W tej składni klucze i wartości mogą mieć dowolną długość, pod warunkiem, że nie zawierają pustego klucza.

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego do przetworzenia
$słownik tablica zawierająca "tłumaczenie" ciągów znaków.

Przykład 2

Oto przykład, jak wykorzystać drugi rodzaj składni funkcji strtr.

<?php
$trans = array("Janek" => "John", "jest" => "is", "łyżwiarzem" => "a skater");
echo strtr("Janek jest łyżwiarzem.", $trans); ?>

© medianauka.pl, 2021-11-07, ART-4234

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - football piłka nożna
Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Kostka
kolorowe skarpetki góra lodowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.