strtr w PHP

Funkcja strtr w PHP pozwala na tłumaczenie znaków i/lub zamianę ich na inne.

Składnia 1

strtr(string $tekst, string $z, string $na):string

W tej składni funkcja zwraca kopię ciągu, w którym wszystkie wystąpienia każdego (jednobajtowego) znaku w łańcuchu $z zostały przetłumaczone na odpowiedni znak w łańcuchu $na (dotyczy każdego wystąpienia znaku).

Jeśli parametry $z i $na mają różne długości, dodatkowe znaki dłuższego z nich są ignorowane. Długość łańcucha będzie taka sama jak wartość zwracana.

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego do przetworzenia
$z ciąg znaków, które mają być zamienione
$na ciąg znaków na które mają być zamienione kolejne znaki parametru $z

To idealna funkcja do zamiany wielkich polskich liter na małe i odwrotnie.

Przykład 1

Oto przykład, jak zamienić w PHP małe polskie litery na wielkie. Należy użyć najpierw funkcji strtr, a następnie strtoupper.

<?php
$tekst="żyła sobie śliczna baba jaga.";
$tekst = strtr($tekst, 'ćśłżź', 'ĆŚŁŻŹ');
echo strtoupper($tekst);
?>

Składnia 2

strtr(string $tekst, array $slownik):string

W tej składni wartość zwracana to ciąg znaków, w którym wszystkie wystąpienia kluczy tablicy $slownik zostały zastąpione odpowiednimi wartościami. Najdłuższe klucze zostaną użyte jako pierwsze. Po zastąpieniu podciągu jego nowa wartość nie będzie ponownie przeszukiwana.

W tej składni klucze i wartości mogą mieć dowolną długość, pod warunkiem, że nie zawierają pustego klucza.

Parametry

ParametrOpis
$tekst tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego do przetworzenia
$słownik tablica zawierająca "tłumaczenie" ciągów znaków.

Przykład 2

Oto przykład, jak wykorzystać drugi rodzaj składni funkcji strtr.

<?php
$trans = array("Janek" => "John", "jest" => "is", "łyżwiarzem" => "a skater");
echo strtr("Janek jest łyżwiarzem.", $trans); ?>

© medianauka.pl, 2021-11-07, A-4234Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.