JavaScript - substring

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta wycina z danego tekstu łańcuch (zwraca podciąg) począwszy od wskazanej pozycji (licząc od zera) do pozycji końcowej podciągu.

Składnia

string.substring(początek,koniec)

Parametry

ParametrOpis
początekWskazanie początku podciągu danego tekstu (licząc od zera).
koniecOpcjonalny parametr, który określa koniec podciągu danego tekstu (licząc od zera).

Szczegóły techniczne

Jeżeli podamy wartość parametru początek większą od parametru koniec, metoda sama dokona zamiany wartości tych parametrów (zobacz przykład 4)

Wartości obu parametrów mniejsze od zera są traktowane jak wartości zerowe..

Metoda ta nie zmienia oryginalnego tekstu.

Przykład 1

Program wyświetla fragment tekstu począwszy od indeksu 8 do pozycji 18.

<script>
var a = "To jest Babia Góra.";
alert(a.substring(8,18)); </script>
Lupa

Przykład 2

Program wyświetla fragment tekstu począwszy od indeksu 8 do końca tekstu.

<script>
var a = "To jest Babia Góra.";
alert(a.substring(8)); </script>
Lupa

Przykład 3

Program wyświetla fragment tekstu począwszy od indeksu -1 od końca łańcucha o długości 10 znaków - zobacz przykład 1, w którym wynik działania skryptu jest identyczny.

<script>
var a = "To jest Babia Góra.";
alert(a.substring(-11,3)); </script>
Lupa

Przykład 4

Program wyświetla fragment tekstu począwszy od indeksu 8 do pozycji 18, mimo iż zamieniono kolejność tych parametrów na nieprawidłową (początek ma większa wartość niż koniec).

<script>
var a = "To jest Babia Góra.";
alert(a.substring(18,8)); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-22, A-3493©® Media Nauka 2008-2023 r.