JavaScript - lastIndexOf

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta zwraca pozycję ostatniego wystąpienia ciągu znaków w tekście.

Składnia

string.lastIndexOf(str,start)

Parametry

ParametrOpis
strSzukany ciąg znaków.
startParametr opcjonalny. Indeks, od którego metoda ma zacząć wyszukanie. Wartość domyślna jest równa 0.

Szczegóły techniczne

Jeżeli ciąg znaków zostanie odnaleziony w tekście, metoda zwraca wartość indeksu ostatniego wystąpienia (numer znaku licząc od 0), w przeciwnym przypadku zwraca wartość -1.

Metoda ta rozróżnia wielkie i małe litery.

Przykład 1

Program ten wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody lastIndexOf. W tekście "Król Karol kupił królowej Karolinie korale." szukane jest słowo Karol. Skrypt wyświetli indeks dla łańcucha "Karol" w słowie "Karolinie".

<script>
var a = "Król Karol kupił królowej Karolinie korale.";
alert(a.lastIndexOf("Karol")); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Chrome IEFirefoxSafariOpera
TakTakTakTakTak

Powiązane artykuły

© medianauka.pl, 2017-02-14, A-3482©® Media Nauka 2008-2023 r.