Logo Serwisu Media Nauka


JavaScript - lastIndexOf

Jest to metoda obiektu:

String

Opis

Metoda ta zwraca pozycję ostatniego wystąpienia ciągu znaków w tekście.

Składnia

string.lastIndexOf(str,start)

Parametry

Parametry Opis
str Szukany ciąg znaków.
start Parametr opcjonalny. Indeks, od którego metoda ma zacząć wyszukanie. Wartość domyślna jest równa 0.

Szczegóły techniczne

Jeżeli ciąg znaków zostanie odnaleziony w tekście, metoda zwraca wartość indeksu ostatniego wystąpienia (numer znaku licząc od 0), w przeciwnym przypadku zwraca wartość -1.

Metoda ta rozróżnia wielkie i małe litery.

Przykład 1

Program ten wyświetla w oknie dialogowym typu alert wynik działania metody lastIndexOf. W tekście "Król Karol kupił królowej Karolinie korale." szukane jest słowo Karol. Skrypt wyświetli indeks dla łańcucha "Karol" w słowie "Karolinie".

<script>
var a = "Król Karol kupił królowej Karolinie korale.";
alert(a.lastIndexOf("Karol")); </script>
Lupa

Wsparcie dla przeglądarek

Tak Tak Tak Tak Tak

Powiązane artykuły


© Media Nauka, 2017-02-14, ART-3482


Polecamy koszyk