Hydrosfera

Hudrosfera jest to wodna powłoka kuli ziemskiej. Hydrosfera przenika skorupę ziemską i atmosferę. Obejmuje oceany, rzeki, jeziora i inne wody powierzchniowe, a także wody podziemne, lodowce, lód gruntowy, parę wodną. Zatem w skład hydrosfery wchodzi woda w stanie ciekłym, stałym i gazowym.

Hydrosfera stanowi 73,3% pokrywy ziemskiej, z czego aż 70,8% to wody otwarte. Reszta to lodowce.

Obieg wody w przyrodzie

Hydrosfera jest w nieustannym ruchu. Woda jest wymieniana w cyklu hydrologicznym, którego długość zależy od miejsca, średnio jednak co 2800 lat. W atmosferze całkowita wymiana wody następuje co kilka dni, w rzekach do 3 tygodni, w jeziorach co 3 lata. Najdłużej wymiana wód trwa w lodowcach, bo aż około 8000 lat.

Obieg wody w hydrosferze ilustruje poniższy rysunek. Wody powierzchniowe, z szaty roślinnej, gruntu, a nawet z opadów parują dzięki energii, jaką dostarcza Słońce. Para kondensuje i powstają chmury, unoszące masy wody w atmosferze nad ląd i oceany. Woda opada w postaci opadów atmosferycznych (śniegu, deszczu) wprost do oceanu lub na ląd, wsiąka w ziemię i odpływa po powierzchni, w gruncie i głęboko w ziemi z powrotem do mórz i oceanów. Za odpływ wód z różnych warstw litosfery odpwowiada grawitacja ziemska.

Obieg wody
© Vasily Merkushev - stock.adobe.com

 

Krążenie wody w przyrodzie jest nieustanne. Są z nim związane następujące procesy w skali globalnej:

W skali lokalnej mamy następujące procesy:

Ciekawostki

Wody słodkie to zaledwie 2,5 % całego stanu hydrosfery.

Najwiekszą część hydrosfery stanowi wszechocean, który gromadzi wody słone.

© medianauka.pl, 2022-02-04, A-4383©® Media Nauka 2008-2023 r.