Hydrosfera

Hudrosfera jest to wodna powłoka kuli ziemskiej. Hydrosfera przenika skorupę ziemską i atmosferę. Obejmuje oceany, rzeki, jeziora i inne wody powierzchniowe, a także wody podziemne, lodowce, lód gruntowy, parę wodną. Zatem w skład hydrosfery wchodzi woda w stanie ciekłym, stałym i gazowym.

Hydrosfera stanowi 73,3% pokrywy ziemskiej, z czego aż 70,8% to wody otwarte. Reszta to lodowce.

Obieg wody w przyrodzie

Hydrosfera jest w nieustannym ruchu. Woda jest wymieniana w cyklu hydrologicznym, którego długość zależy od miejsca, średnio jednak co 2800 lat. W atmosferze całkowita wymiana wody następuje co kilka dni, w rzekach do 3 tygodni, w jeziorach co 3 lata. Najdłużej wymiana wód trwa w lodowcach, bo aż około 8000 lat.

Obieg wody w hydrosferze ilustruje poniższy rysunek. Wody powierzchniowe, z szaty roślinnej, gruntu, a nawet z opadów parują dzięki energii, jaką dostarcza Słońce. Para kondensuje i powstają chmury, unoszące masy wody w atmosferze nad ląd i oceany. Woda opada w postaci opadów atmosferycznych (śniegu, deszczu) wprost do oceanu lub na ląd, wsiąka w ziemię i odpływa po powierzchni, w gruncie i głęboko w ziemi z powrotem do mórz i oceanów. Za odpływ wód z różnych warstw litosfery odpwowiada grawitacja ziemska.

Obieg wody
© Vasily Merkushev - stock.adobe.com

 

Krążenie wody w przyrodzie jest nieustanne. Są z nim związane następujące procesy w skali globalnej:

  • parowanie z oceanów,
  • kondensacja w atmosferze,
  • przemieszczanie się skondensowanej pary nad ląd,
  • opady atmosferyczne,
  • wsiakanie,
  • odpływ powierzchniowy, gruntowy i podziemny do mórz i oceanów.

W skali lokalnej mamy następujące procesy:

  • parowanie,
  • kondensacja,
  • opad.

Ciekawostki

Wody słodkie to zaledwie 2,5 % całego stanu hydrosfery.

Najwiekszą część hydrosfery stanowi wszechocean, który gromadzi wody słone.

© medianauka.pl, 2022-02-04, ART-4383

Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.