Geografia Polski

Polska to kraj w większości nizinny. Tereny wyżynne i górskie znajdują się na południu kraju. Średnia wysokość w Polsce wynosi 173 m.

Polska leży w Europie Środkowej nad Bałtykiem. Polska graniczy z następującymi krajami:

  • Niemcy,
  • Czechy,
  • Słowacja,
  • Ukraina,
  • Białoruś,
  • Litwa,
  • Rosja.

Powierzchnia Polski wynosi 312,7 tys. km2. To około 3% powierzchni całej Europy.

Ludność Polski wynosiła w 2019 roku 38,4 mln. To nieco ponad 5% ludności całej Europy.

Stolicą Polski jest Warszawa.

Polska to republika pod względem ustroju politycznego.

Kraj podzielony jest administracyjnie na 16 województw. Jednostką monetarną jest złoty (PLN).Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Krajobrazy PolskiSąsiedzi Polski

Sąsiedzi Polski

Polska graniczy z siedmioma innymi państwami. Są to: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja.

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz w geografii jest to wygląd pewnej określonej powierzchni Ziemi, na który składają się takie różne czynniki.

Największe miasta w Polsce

Największe miasta w Polsce

W Polsce są 964 miejscowości według stanu na 1 stycznia 2022 roku, które posiadają status miasta. Największe z nich są stolicami województw. Wielkość miasta można rozpatrywać pod względem liczby mieszkańców jak i zajmowanej powierzchni.

Stolice województw w Polsce

Stolice województw w Polsce

Ćwiczenie interakcyjne, nauka stolic województw Polski w postaci interaktywnego puzzle. Przyporządkuj nazwy miast do odpowiednich miejsc na mapie.

Nazwy województw w Polsce

Nazwy województw w Polsce

Ćwiczenie interakcyjne, nauka nazw województw Polski w postaci interaktywnego puzzle. Przyporządkuj nazwy miast do odpowiednich miejsc na mapie.

Główne rzeki Polski - część 1

Główne rzeki Polski - część 1

Ćwiczenie interaktywne, polegające na nauce rozpoznawania na mapie konturowej dwunastu największych i najdłuższych polskich rzek. To główne rzeki w naszym kraju.

Rzeki w Polsce - część 2

Rzeki w Polsce - część 2

Ćwiczenie interaktywne, polegające na nauce rozpoznawania na mapie konturowej kolejnych dwunastu największych i najdłuższych polskich rzek. To cześć druga ćwiczenia.

Rzeki w Polsce - część 3

Rzeki w Polsce - część 3

Kolejne ćwiczenie wspomagające naukę geografii. Nauka rozpoznawania na mapie konturowej kolejnych dziesięciu rzek Polski. To trzecia część ćwiczenia.

Góry w Polsce - część 1

Góry w Polsce - część 1

Jakie są góry w Polsce? Jak brzmią nazwy tych gór? Ćwiczenie wspomagające naukę geografii w zakresie położenia na mapie Polski różnych pasm górskich. To pierwsza część ćwiczenia. Ćwiczenie dotyczy trzech głównych pasm górskich i jednej wyżyny.

Góry w Polsce - część 2

Góry w Polsce - część 2

Jak brzmią nazwy największych polskich gór? Ćwiczenie wspomaga naukę geografii w zakresie położenia na mapie większości pasm górskich w naszym kraju. To druga część ćwiczenia.

Góry w Polsce - wersja łatwiejsza

Góry w Polsce - wersja łatwiejsza

Jak brzmią nazwy największych, najbardziej znanych polskich gór? Ćwiczenie wspomaga naukę geografii w zakresie położenia na mapie większości pasm górskich w naszym kraju. To łatwiejsza wersja dla początkujących.


© medianauka.pl, 2022-01-17, ART-4337Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.