Geografia Polski

Polska to kraj w większości nizinny. Tereny wyżynne i górskie znajdują się na południu kraju. Średnia wysokość w Polsce wynosi 173 m.

Polska leży w Europie Środkowej nad Bałtykiem. Polska graniczy z następującymi krajami:

  • Niemcy,
  • Czechy,
  • Słowacja,
  • Ukraina,
  • Białoruś,
  • Litwa,
  • Rosja.

Powierzchnia Polski wynosi 312,7 tys. km2. To około 3% powierzchni całej Europy.

Ludność Polski wynosiła w 2019 roku 38,4 mln. To nieco ponad 5% ludności całej Europy.

Stolicą Polski jest Warszawa.

Polska to republika pod względem ustroju politycznego.

Kraj podzielony jest administracyjnie na 16 województw. Jednostką monetarną jest złoty (PLN).


ikona - karta pracy

Krajobrazy Polski

g-karta001.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 5


Sąsiedzi Polski

Sąsiedzi Polski

Polska graniczy z siedmioma innymi państwami. Są to: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja.

Krajobraz

Krajobraz

Krajobraz w geografii jest to wygląd pewnej określonej powierzchni Ziemi, na który składają się takie różne czynniki.

Największe miasta w Polsce

Największe miasta w Polsce

W Polsce są 964 miejscowości według stanu na 1 stycznia 2022 roku, które posiadają status miasta. Największe z nich są stolicami województw. Wielkość miasta można rozpatrywać pod względem liczby mieszkańców jak i zajmowanej powierzchni.

Stolice województw w Polsce

Stolice województw w Polsce

Ćwiczenie interakcyjne, nauka stolic województw Polski w postaci interaktywnego puzzle. Przyporządkuj nazwy miast do odpowiednich miejsc na mapie.

Nazwy województw w Polsce

Nazwy województw w Polsce

Ćwiczenie interakcyjne, nauka nazw województw Polski w postaci interaktywnego puzzle. Przyporządkuj nazwy miast do odpowiednich miejsc na mapie.

Główne rzeki Polski - część 1

Główne rzeki Polski - część 1

Ćwiczenie interaktywne, polegające na nauce rozpoznawania na mapie konturowej dwunastu największych i najdłuższych polskich rzek. To główne rzeki w naszym kraju.

Rzeki w Polsce - część 2

Rzeki w Polsce - część 2

Ćwiczenie interaktywne, polegające na nauce rozpoznawania na mapie konturowej kolejnych dwunastu największych i najdłuższych polskich rzek. To cześć druga ćwiczenia.

Rzeki w Polsce - część 3

Rzeki w Polsce - część 3

Kolejne ćwiczenie wspomagające naukę geografii. Nauka rozpoznawania na mapie konturowej kolejnych dziesięciu rzek Polski. To trzecia część ćwiczenia.

Góry w Polsce - część 1

Góry w Polsce - część 1

Jakie są góry w Polsce? Jak brzmią nazwy tych gór? Ćwiczenie wspomagające naukę geografii w zakresie położenia na mapie Polski różnych pasm górskich. To pierwsza część ćwiczenia. Ćwiczenie dotyczy trzech głównych pasm górskich i jednej wyżyny.

Góry w Polsce - część 2

Góry w Polsce - część 2

Jak brzmią nazwy największych polskich gór? Ćwiczenie wspomaga naukę geografii w zakresie położenia na mapie większości pasm górskich w naszym kraju. To druga część ćwiczenia.

Góry w Polsce - wersja łatwiejsza

Góry w Polsce - wersja łatwiejsza

Jak brzmią nazwy największych, najbardziej znanych polskich gór? Ćwiczenie wspomaga naukę geografii w zakresie położenia na mapie większości pasm górskich w naszym kraju. To łatwiejsza wersja dla początkujących.


© medianauka.pl, 2022-01-17, ART-4337

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Mapa świata Puzzle
kolorowe skarpetki góra lodowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.