Krajobraz

Krajobraz w geografii jest to wygląd pewnej określonej powierzchni Ziemi, na który składają się takie czynniki jak:

 • ukształtowanie terenu,
 • budowa podłoża (skały),
 • wody powierzchniowe, w tym rzeki, jeziora, stawy,
 • szata roślinna,
 • fauna,
 • wytwory ludzkiej działalności.

Rodzaje krajobrazów

Podstawowy podział krajobrazów wynika z jego pochodzenia. Wyróżniamy:

 • krajobraz naturalny - krajobraz nie zmieniony działalnością człowieka lub zmieniony przez niego w bardzo niewielkim stopniu;
 • krajobraz kulturowy - krajobraz przekształcony poprzez działania człowieka; możemy w ramach tego krajobrazu wyróżnić:
  • krajobraz miejski,
  • krajobraz rolniczy,
  • krajobraz przemysłowy.

Zaś krajobraz pierwotny to taki krajobraz, który w żadnym stopniu nie został naruszony przez człowieka.

Krajobrazy Polski

W Polsce z uwagi na ukształtowanie terenu wyróżnia się sześć typów krajobrazów, które na mapie polski układają się w pasy. Są to:

 • pobrzeża -obszar Polski nad Bałtykiem, który charakteryzuje się lekkim pofalowaniem powierzchni terenu;
 • pojezierza - pas z licznymi jeziorami;
 • niziny - pas Nizin Środkowopolskich, który charakteryzuje się płaskimi terenami;
 • wyżyny - Wyżyny Polskie to pas wzniesień, których wysokość nie jest większa niż 500 m n.p.m.;
 • Kotliny Podkarpackie - to tereny o płaskim ukształtowaniu terenu, w którym znajdują się rzeczne doliny;
 • góry - w Polsce występują dwa główne pasma górskie:
  • Karpaty,
  • Sudety.

Oto przykłady polskich krajobrazów.

krajobraz nadmorski
Krajobraz nadmorski © medianauka
krajobraz pojezierny
Krajobraz pojezierny © medianauka
krajobraz nizinny
Krajobraz nizinny © medianauka
krajobraz górski
Krajobraz górski © medianauka

 

Pytania

Pytania

Czy krajobraz też ma inne znaczenia?

Tak. W ogólnym znaczeniu jest to pewien widok z pewnego punktu, a w zasadzie to forma tego widoku. W takim znaczeniu możemy wyróżnić widok zimowy, jesienny, miejski, malowniczy, lesisty, pustynny, krajobraz po bitwie itd.

Jeszcze inne znaczenie tego słowa to pejzaż w sztuce, wyrażany poprzez dzieło malarskie lub inną dziedzinę artystyczną.


ikona - karta pracy

Krajobrazy PolskiPolska - ukształtowanie terenu

Polska - ukształtowanie terenu

Ćwiczenie wspomagające naukę geografii Polski. Nauka rozpoznawania na mapie Polski obszarów o różnym ukształtowaniu terenu i ich nazewnictwie.


© medianauka.pl, 2022-02-01, ART-4380Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.