Krajobraz

Krajobraz w geografii jest to wygląd pewnej określonej powierzchni Ziemi, na który składają się takie czynniki jak:

 • ukształtowanie terenu,
 • budowa podłoża (skały),
 • wody powierzchniowe, w tym rzeki, jeziora, stawy,
 • szata roślinna,
 • fauna,
 • wytwory ludzkiej działalności.

Rodzaje krajobrazów

Podstawowy podział krajobrazów wynika z jego pochodzenia. Wyróżniamy:

 • krajobraz naturalny - krajobraz nie zmieniony działalnością człowieka lub zmieniony przez niego w bardzo niewielkim stopniu;
 • krajobraz kulturowy - krajobraz przekształcony poprzez działania człowieka; możemy w ramach tego krajobrazu wyróżnić:
  • krajobraz miejski,
  • krajobraz rolniczy,
  • krajobraz przemysłowy.

Zaś krajobraz pierwotny to taki krajobraz, który w żadnym stopniu nie został naruszony przez człowieka.

Krajobrazy Polski

W Polsce z uwagi na ukształtowanie terenu wyróżnia się sześć typów krajobrazów, które na mapie polski układają się w pasy. Są to:

 • pobrzeża -obszar Polski nad Bałtykiem, który charakteryzuje się lekkim pofalowaniem powierzchni terenu;
 • pojezierza - pas z licznymi jeziorami;
 • niziny - pas Nizin Środkowopolskich, który charakteryzuje się płaskimi terenami;
 • wyżyny - Wyżyny Polskie to pas wzniesień, których wysokość nie jest większa niż 500 m n.p.m.;
 • Kotliny Podkarpackie - to tereny o płaskim ukształtowaniu terenu, w którym znajdują się rzeczne doliny;
 • góry - w Polsce występują dwa główne pasma górskie:
  • Karpaty,
  • Sudety.

Oto przykłady polskich krajobrazów.

krajobraz nadmorski
Krajobraz nadmorski © medianauka
krajobraz pojezierny
Krajobraz pojezierny © medianauka
krajobraz nizinny
Krajobraz nizinny © medianauka
krajobraz górski
Krajobraz górski © medianauka

 

Pytania

Pytania

Czy krajobraz też ma inne znaczenia?

Tak. W ogólnym znaczeniu jest to pewien widok z pewnego punktu, a w zasadzie to forma tego widoku. W takim znaczeniu możemy wyróżnić widok zimowy, jesienny, miejski, malowniczy, lesisty, pustynny, krajobraz po bitwie itd.

Jeszcze inne znaczenie tego słowa to pejzaż w sztuce, wyrażany poprzez dzieło malarskie lub inną dziedzinę artystyczną.


ikona - karta pracy

Krajobrazy Polski

g-karta001.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 5


Polska - ukształtowanie terenu

Polska - ukształtowanie terenu

Ćwiczenie wspomagające naukę geografii Polski. Nauka rozpoznawania na mapie Polski obszarów o różnym ukształtowaniu terenu i ich nazewnictwie.


© medianauka.pl, 2022-02-01, ART-4380

Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Miasto
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.