Sąsiedzi Polski

Polska graniczy z siedmioma innymi państwami. Są to: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja.

Poniższa mapa ilustruje położenie państw sąsiedzkich.

sąsiedzi Polski
Mapa Europy z uwzględnieniem sąsiadów Polski © pingebat - stock.adobe.com

 

Poniższa tablica zawiera zestawienie nazw państw sąsiedzkich, ich stolice oraz długość granicy.

Państwo Stolica Długość granicy
Niemcy Berlin 467 km
Czechy Praga 796 km
Słowacja Bratysława 542 km
Ukraina Kijów 535 km
Białoruś Mińsk 418 km
Litwa Wilno 104 km
Rosja (Obwód Kaliningradzki) Moskwa 210 km

Od północy przebiega linia brzegowa Bałtyku.

Ciekawostki

Jeszcze w 1989 roku Polska sąsiadowała tylko z Rosją, Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD) i Czechosłowacją.

Najdłuższą granicę mamy z Czechami, najkrótszą zaś z Litwą.Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Sąsiedzi Polski i ich stoliceSąsiedzi Polski - ćwiczenie
Ćwiczenie polegające na rozpoznawaniu na mapie państw sąsiedzkich Polski.

© medianauka.pl, 2022-02-12, A-4387Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.