Kierunki świata

Kierunki świata albo inaczej strony świata to kierunki, które zostały wyznaczone na kuli ziemskiej, a związane jest z ruchem obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Oś ziemska przecina powierzchnię Ziemi w dwóch punktach. To biegun północny i biegun południowy. Oba bieguny łączą ze sobą południki - w przybliżeniu okręgi. Bieguny wyznaczają więc kierunki: północny i południowy.

Kierunki świata

 

Pozostałe dwa kierunki wyznaczają punkty na horyzoncie w dniu równonocy (gdy długość dnia jest równa długości nocy), w których Słońce wschodzi i zachodzi. Te punkty wyznaczają kierunki: wschodni i zachodni.

Główne kierunki geograficzne

Główne kierunki geograficzne (punkty główne horyzontu):

 • północ,
 • wschód,
 • południe,
 • zachód.

Oznaczenia głównych kierunków i ich azymut:

 • północ - N - azymut 0° (także 360°),
 • wschód - E - azymut 90°,
 • południe - S - 180°,
 • zachód - W - azymut 270°.

Angielskie nazwy głównych kierunków geograficznych:

 • N - north,
 • E - east,
 • S - south,
 • W - west.

Pośrednie kierunki geograficzne

Wyróżnia się kierunki pośrednie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Kierunki pośrednie pierwszego stopnia to:

 • północno-wschodni (NE) – azymut 45°
 • południowo-wschodni (SE) – azymut 135°
 • północno-zachodni (NW) – azymut 315°
 • południowo-zachodni (SW) – azymut 225°.

Uwaga! W nazwach kierunków pośrednich pierwszego stopnia człon północny albo południowy musi znajdować się na pierwszym miejscu. Np.: południowo-zachodni, zamiast zachodnio-południowy.

Polskie skróty kierunków geograficznych

Oto stosowane skróty kierunków świata w języku polskim:

 • północ – pn. lub płn.
 • południe – pd. lub płd.
 • wschód – wsch.
 • zachód – zach.
 • północy wschód – pn.-wsch. lub płn. wsch.
 • północy zachód – pn.-zach. lub płn. zach.
 • południowy wschód – pd.-wsch. lub płd. wsch.
 • południowy zachód – pd.-zach. lub płd. zach.
Kierunki świata - polskie nazwy

Kierunki świata - polskie nazwy

Proste ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata (polskie nazwy).

Kierunki świata - angielskie skróty

Kierunki świata - angielskie skróty

Proste ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata (angielskie skróty).

Kierunki świata - angielskie nazwy

Kierunki świata - angielskie nazwy

Proste ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata (angielskie nazwy).

Kierunki świata - polskie nazwy II

Kierunki świata - polskie nazwy II

Ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata I i II poziomu (polskie nazwy).

Kierunki świata - skróty II

Kierunki świata - skróty II

Ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać skróty kierunków świata I i II poziomu.


© medianauka.pl, 2022-01-20, ART-4347

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
kolorowe skarpetki góra lodowa
Mapa świata Puzzle
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.