Kierunki świata

Kierunki świata albo inaczej strony świata to kierunki, które zostały wyznaczone na kuli ziemskiej, a związane jest z ruchem obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Oś ziemska przecina powierzchnię Ziemi w dwóch punktach. To biegun północny i biegun południowy. Oba bieguny łączą ze sobą południki - w przybliżeniu okręgi. Bieguny wyznaczają więc kierunki: północny i południowy.

Kierunki świata

 

Pozostałe dwa kierunki wyznaczają punkty na horyzoncie w dniu równonocy (gdy długość dnia jest równa długości nocy), w których Słońce wschodzi i zachodzi. Te punkty wyznaczają kierunki: wschodni i zachodni.

Główne kierunki geograficzne

Główne kierunki geograficzne (punkty główne horyzontu):

 • północ,
 • wschód,
 • południe,
 • zachód.

Oznaczenia głównych kierunków i ich azymut:

 • północ - N - azymut 0° (także 360°),
 • wschód - E - azymut 90°,
 • południe - S - 180°,
 • zachód - W - azymut 270°.

Angielskie nazwy głównych kierunków geograficznych:

 • N - north,
 • E - east,
 • S - south,
 • W - west.

Pośrednie kierunki geograficzne

Wyróżnia się kierunki pośrednie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Kierunki pośrednie pierwszego stopnia to:

 • północno-wschodni (NE) – azymut 45°
 • południowo-wschodni (SE) – azymut 135°
 • północno-zachodni (NW) – azymut 315°
 • południowo-zachodni (SW) – azymut 225°.

Uwaga! W nazwach kierunków pośrednich pierwszego stopnia człon północny albo południowy musi znajdować się na pierwszym miejscu. Np.: południowo-zachodni, zamiast zachodnio-południowy.

Polskie skróty kierunków geograficznych

Oto stosowane skróty kierunków świata w języku polskim:

 • północ – pn. lub płn.
 • południe – pd. lub płd.
 • wschód – wsch.
 • zachód – zach.
 • północy wschód – pn.-wsch. lub płn. wsch.
 • północy zachód – pn.-zach. lub płn. zach.
 • południowy wschód – pd.-wsch. lub płd. wsch.
 • południowy zachód – pd.-zach. lub płd. zach.
Kierunki świata - polskie nazwy
Proste ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata (polskie nazwy).
Kierunki świata - angielskie skróty
Proste ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata (angielskie skróty).
Kierunki świata - angielskie nazwy
Proste ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata (angielskie nazwy).
Kierunki świata - polskie nazwy II
Ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać kierunki świata I i II poziomu (polskie nazwy).
Kierunki świata - skróty II
Ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać skróty kierunków świata I i II poziomu.

© medianauka.pl, 2022-01-20, A-4347©® Media Nauka 2008-2023 r.