Kierunki świata

Kierunki świata albo inaczej strony świata to kierunki, które zostały wyznaczone na kuli ziemskiej, a związane jest z ruchem obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Oś ziemska przecina powierzchnię Ziemi w dwóch punktach. To biegun północny i biegun południowy. Oba bieguny łączą ze sobą południki - w przybliżeniu okręgi. Bieguny wyznaczają więc kierunki: północny i południowy.

Kierunki świata

 

Pozostałe dwa kierunki wyznaczają punkty na horyzoncie w dniu równonocy (gdy długość dnia jest równa długości nocy), w których Słońce wschodzi i zachodzi. Te punkty wyznaczają kierunki: wschodni i zachodni.

Główne kierunki geograficzne

Główne kierunki geograficzne (punkty główne horyzontu):

Oznaczenia głównych kierunków i ich azymut:

Angielskie nazwy głównych kierunków geograficznych:

Pośrednie kierunki geograficzne

Wyróżnia się kierunki pośrednie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Kierunki pośrednie pierwszego stopnia to:

Uwaga! W nazwach kierunków pośrednich pierwszego stopnia człon północny albo południowy musi znajdować się na pierwszym miejscu. Np.: południowo-zachodni, zamiast zachodnio-południowy.

Polskie skróty kierunków geograficznych

Oto stosowane skróty kierunków świata w języku polskim:

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2022-01-20, A-4347Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.