Kontynenty świata

Kontynent jest to bardzo duży obszar lądowy, który jest otoczony przez morza i oceany.

Całkowita powierzchnia wszystkich kontynentów wynosi 147,9 mln km2, co stanowi zaledwie 29% powierzchni naszej planety. Zatem aż 71% procent Ziemi zalana jest wodą.

Ile jest kontynentów na świecie?

Ile jest kontynentów? Pod względem geologii i geografii fizycznej wyróżniamy 6 kontynentów. Są to:

  • Afryka,
  • Ameryka Południowa,
  • Ameryka Północna,
  • Antarktyda,
  • Australia,
  • Eurazja - z z uwagi na różnice kulturowe i historyczne wyróżnia się bardzo często w ramach Eurazji następujące kontynenty:
    • Europa,
    • Azja.

Zatem w zależności od przyjętego podziału wyróżniamy 6 lub 7 kontynentów.

Granice między kontynentami nie są zawsze ściśle określone, szczególnie takie różnice w publikacjach naukowych można znaleźć w przypadku Europy i Azji, Afryki i Azji oraz obu Ameryk.

Mapa - kontynenty świata
Mapa kontynentów świata © FourLeafLover - stock.adobe.com

Kontynenty od największego do najmniejszego

Jaki kontynent jest największy na Ziemi, a jaki najmniejszy? W poniżej tabeli zamieściliśmy układ kontynentów od największego do najmniejszego z uwagi na powierzchnię. Podajemy też orientacyjną liczbę ludności, jaka zamieszkuje dany kontynent oraz liczbę krajów.

Kontynent Powierzchnia [mln km2] Przybliżona liczba ludności Liczba krajów
Azja 44,6 ponad 4 mld 48
Afryka 30,3 ponad 1 mld 54
Ameryka Północna 24,2 ponad 0,5 mld 23
Ameryka Południowa 17,8 poniżej 0,5 mld 12
Antarktyda 14 około 1000 0
Europa 10,1 około 700 mln 50
Australia (bez Oceanii) 7,7 powyżej 30 mln 3Nazwy kontynentów świata

Nazwy kontynentów świata

Ćwiczenie polegające na rozpoznawaniu na mapie świata poszczególnych kontynentów.


© medianauka.pl, 2022-01-22, ART-4354

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Kostka
Mapa świata Puzzle
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.