Kontynenty świata

Kontynent jest to bardzo duży obszar lądowy, który jest otoczony przez morza i oceany.

Całkowita powierzchnia wszystkich kontynentów wynosi 147,9 mln km2, co stanowi zaledwie 29% powierzchni naszej planety. Zatem aż 71% procent Ziemi zalana jest wodą.

Ile jest kontynentów na świecie?

Ile jest kontynentów? Pod względem geologii i geografii fizycznej wyróżniamy 6 kontynentów. Są to:

Zatem w zależności od przyjętego podziału wyróżniamy 6 lub 7 kontynentów.

Granice między kontynentami nie są zawsze ściśle określone, szczególnie takie różnice w publikacjach naukowych można znaleźć w przypadku Europy i Azji, Afryki i Azji oraz obu Ameryk.

Mapa - kontynenty świata
Mapa kontynentów świata © FourLeafLover - stock.adobe.com

Kontynenty od największego do najmniejszego

Jaki kontynent jest największy na Ziemi, a jaki najmniejszy? W poniżej tabeli zamieściliśmy układ kontynentów od największego do najmniejszego z uwagi na powierzchnię. Podajemy też orientacyjną liczbę ludności, jaka zamieszkuje dany kontynent oraz liczbę krajów.

Kontynent Powierzchnia [mln km2] Przybliżona liczba ludności Liczba krajów
Azja 44,6 ponad 4 mld 48
Afryka 30,3 ponad 1 mld 54
Ameryka Północna 24,2 ponad 0,5 mld 23
Ameryka Południowa 17,8 poniżej 0,5 mld 12
Antarktyda 14 około 1000 0
Europa 10,1 około 700 mln 50
Australia (bez Oceanii) 7,7 powyżej 30 mln 3
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2022-01-22, A-4354Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.