Społeczeństwo

Społeczeństwo to duża zbiorowość społeczna określona na danym terytorium. Każde społeczeństwo ma wspólną kulturę, tożsamość i sieć wzajemnych stosunków. W społeczeństwie funkcjonują różnego rodzaju instytucje, które pozwalają mu funkcjonować. Społeczeństwo przybiera takie formy organizacyjne jak państwo, plemię, naród.

spis treści

Wybierz temat

Społeczeństwo
    Człowiek i grupy społeczne

© Media Nauka, 2014-01-09, ART-2406