WOS — Wiedza o społeczeństwie

WOS, czyli Wiedza o społeczeństwie to dziedzina, która pozwala zapoznać się z podstawowymi wiadomościami o funkcjonowaniu społeczeństwa, mechanizmach kształtujących świadomość społeczną. Tu dowiesz się, czym jest polityka, to także wprowadzenie do prawa oraz wiedzy o kraju, Europie i świecie.

Biologia
WOS

Przedstawiamy spis treści wszystkich materiałów z wiedzy o społeczeństwie.

© AI
Zestaw quizów z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Społeczeństwo

Społeczeństwo to duża zbiorowość społeczna określona na danym terytorium. Każde społeczeństwo ma wspólną kulturę, tożsamość i sieć wzajemnych stosunków. W społeczeństwie funkcjonują różnego rodzaju instytucje, które pozwalają mu funkcjonować. Społeczeństwo przybiera takie formy organizacyjne jak państwo, plemię, naród.

Człowiek i grupy społeczne

ikona Człowiek jako istota społeczna

Artykuł na temat roli człowieka w społeczeństwie.

ikona Grupa społeczna

Więzi społeczne, zbiorowość i grupa społeczna, typologia grup społecznych.

ikona Hierarchia potrzeb

Piramida potrzeb Abrahama Maslowa.

ikona Jednostka w grupie

Sposoby kierowania grupą. Co to jest konformizm i nonkonformizm?

ikona Małżeństwo

Informacje na temat małżeństwa, czym jest i jakie rodzaje wyróżniamy.

ikona Prawo rodzinne

Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.

ikona Rodzina

Rodzina, typy rodzin i jej funkcje.

© medianauka.pl, 2014-01-09, A-2405
Data aktualizacji artykułu: 2024-01-11Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.