Oceany

Ocean jest to znaczny obszar kuli ziemskiej, pokryty wodami słonymi. Wyróżniamy współcześnie pięć oceanów świata:

  • Ocean Spokojny, Pacyfik,
  • Ocean Atlantycki, Atlantyk,
  • Ocean Indyjski,
  • Ocean Arktyczny,
  • Ocean Południowy (dawniej Południowy Ocean Lodowaty lub Ocean Antarktyczny).

Wszystkie wyżej wymienione oceany tworzą jeden wszechocean lub inaczej ocean światowy. Łączna powierzchnia wszystkich oceanów wynosi 361 mln km2. To stanowi aż 71% powierzchni kuli ziemskiej. Większą powierzchnię wód oceanicznych mamy na półkuli południowej, bo aż 81%. Objętość wszystkich wód w oceanach to 1370,4 milionów km3.

Oceany świata
Oceany na świecie - mapa © oliophotography - stock.adobe.com

 

Oceany wpływają w znacznym stopniu na klimat ziemi i stanowi środowisko życia dla największej liczby organizmów. To prawdopodobnie właśnie tu powstało życie.

Oceany to podstawowy składnik hydrosfery Ziemi.

Głębokość oceanów

Średnia głębokość oceanów jest równa 3752 m. Najgłębsze miejsce na Ziemi to Rów Mariański. Ma on głębokość aż 11,022 km.

Ciekawostki

Woda oceanów bierze udział w wielu procesach, cyklach hydrologicznych. Woda paruje, do oceanów wpływają wody słodkie rzek, opady atmosferyczne, wody topniejących lodowców itd. Cała masa wód oceanów jest całkowicie wymieniana co około 3000 lat.
Hydrosfera

Hydrosfera

Hudrosfera jest to wodna powłoka kuli ziemskiej. Hydrosfera stanowi 73,3% pokrywy ziemskiej, z czego aż 70,8% to wody otwarte.

Oceany świata - ćwiczenie

Oceany świata - ćwiczenie

Ćwiczenie polegające na rozpoznawaniu na mapie świata pięciu oceanów.


© medianauka.pl, 2022-02-03, ART-4381Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.