GIMP - Aerograf

To jedno z podstawowych narzędzi rysowniczych. Narzędzie to pokrywa obszar roboczy rozmytym kolorem, naśladując działanie tradycyjnego aerografu (jest to niewielkich rozmiarów pistolet do malowania metodą rozpylania farby przez strumień powietrza; aerograf równomiernie rozpyla farbę rozmywając jednocześnie brzegi).

Narzędzie to można wybrać na kilka sposobów:

W Przyborniku na dole okienka (karta Opcje narzędzia) dostępne są różne opcje i ustawienia aerografu.

Prawie wszystkie opcje są takie same jak w przypadku narzędzia Pędzel. Polecam więc zapoznanie się z tymi własnościami w artykule dotyczącym tego narzędzia.

Przykład działania aerografu widać na poniższym rysunku (rozpylona została czerwona farbie na "księżycowym" tle):

aerograf

ROZPYLANIE PO LINIACH PROSTYCH

Jeżeli przytrzyma się podczas rozpylania klawisz SHIFT, będzie można rozpyla farbę wzdłuż linii prostych.

ROZPYLANIE PO LINIACH PROSTYCH

TEMPO

W odróżnieniu od pędzla dla aerografu dostępna jest w karcie opcji w Przyborniku opcja Tempo. Opcja ta określa prędkość nanoszenia farby na obraz.

NACISK

To druga opcja, która w odróżnieniu od pędzla jest dostępna dla aerografu. Nacisk określa ilość farby nanoszonego przez Aerograf. Ilustruje to poniższa ilustracja, na której zastosowano "pociągnięcia" aerografem z różnym naciskiem.

Nacisk
© medianauka.pl, 2010-03-15, A-700Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.