GIMP - Ołówek

To jedno z podstawowych narzędzi do rysowania pędzlem o twardej krawędzi. Narzędzie to można wybrać na kilka sposobów:

  • z przybornika, klikając na ikonę ołówka (ołówek )
  • z menu głównego: Narzędzia - Narzędzia rysownicze - Ołówek
  • poprzez skrót klawiaturowy - litera N

W Przyborniku na dole okienka (karta Opcje narzędzia) dostępne są różne opcje i ustawienia ołówka.

Wszystkie opcje za wyjątkiem Dynamiki pędzla, która w przypadku ołówka nie zawiera parametru Twardość, są takie same jak w przypadku narzędzia pędzel. Polecam więc zapoznanie się z tymi własnościami w artykule dotyczącym narzędzia Pędzel.

Podstawowa różnica między pędzlem a ołówkiem jest taka, że pociągnięcia pędzlem są miękkie. Ołówek jest twardy, co daje efekt ostrych krawędzi wzorów pędzla. Poniższy rysunek ilustruje różnicę między pędzlem, a ołówkiem dla kilku kształtów pędzla:

ołówek - gimp

Ponieważ dla ołówka nie następuje wygładzanie krawędzi, narzędzie to jest szybsze od pędzla, co wyraźnie widać podczas rysowania.

© medianauka.pl, 2010-03-13, ART-694Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.