GIMP - FILTRY

W menu głównym programu znajdziesz tak zwane Filtry. Ich użycie powoduje modyfikacje otwartego obrazu według różnych dostępnych parametrów.

Liczba filtrów w GIMP-ie jest imponująca, dodatkowo można stosować wtyczki, które rozszerzają możliwości programu w tym zakresie.

GIMP - filtry

Niniejszy artykuł ma jedynie na celu zapoznać z najprostszymi zastosowaniami filtrów, ze sposobem ich użycia i możliwością modyfikacji parametrów. Poniżej przedstawiono działanie niektórych filtrów. Polecam zabawę w transformowanie grafik z użyciem różnym filtrów i różnych parametrów filtrów.

FILTRY - ROZMYCIE

PIKSELIZACJA

pikselizacja

To dość prosty efekt. Zilustrowano go na poniższym przykładzie.

Po uruchomieniu filtru Pikselizacja zostanie wyświetlone okienko, takie jak na poniższej ilustracji. Zwykle w takim oknie widać obszar podglądu efektu zastosowania filtru oraz parametry, które można zmieniać. W zależności od ich ustawień efekt jest silniejszy lub słabszy.

Ikonka łańcuszka, która jest wyświetlana obok parametrów liczbowych pikselizacja pojawia się w różnych oknach interfejsu. Jej wciśnięcie powoduje proporcjonalną zmianę jednocześnie obu parametrów x i y.

Poniższy rysunek pokazuje działanie tego filtru:

filtr

ROZMYCIE "W RUCHU"

Ten filtr dodaje efekt zatrzymania klatki w ruchu. Efekt ten można stosować dla zwiększenia dynamiki zdjęcia. Mamy tutaj możliwość dodania efektu liniowego, radialnego oraz powiększenia. Ten ostatni rodzaj filtra został zilustrowany poniższym przykładem.

Filtr - rozmycie w ruchu

ROZMYCIE GAUSSA

Ten filtr dodaje efekt rozmycia obrazu. Pierwszy przykładowy obraz jest oryginalny, drugi - z filtrem Rozmycie Gaussa, tutaj obraz jest równomiernie rozmyty. Trzeci obrazek, to działanie filtru Selektywne rozmycie Gaussa. Tutaj rozmycie jest uzależnione od różnych obszarów zdjęcia.

Rozmycie Gaussa

FILTRY - UWYDATNIANIE

Filtry te są przydatne przy zmianie ostrości zdjęć, odplamianiu, usuwaniu niedoskonałości, usuwaniu efektu czerwonych oczu i wygładzaniu.

Filtr uwydatniania

FILTRY RENDEROWANIE

Ta grupa filtrów tworzy nowe obrazy, czasem z interakcją z wczytaną grafiką. Tutaj mają też zastosowanie warstwy, o których będzie mowa nieco później. To samo dotyczy wielu innych filtrów.

Fltr renderowanie

POZOSTAŁE FILTRY KORYGUJĄCE GRAFIKĘ

W poniższym przykładzie zastosowano jeszcze kilkanaście innych ciekawych filtrów. Najciekawsze efekty uzyskuje się, gdy stosujemy całe zestawy filtrów. Wszystko zależy tutaj od inwencji twórczej użytkownika programu.

Filtry korygujące
© medianauka.pl, 2010-02-28, A-656Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.