GIMP - Gumka

To jedno z podstawowych narzędzi rysowniczych. Służy do wymazywania (wycierania) obszaru roboczego dokumentu. Narzędzie to można wybrać na kilka sposobów:

W Przyborniku na dole okienka (karta Opcje narzędzia) dostępne są różne opcje i ustawienia gumki.

Prawie wszystkie opcje są takie same jak w przypadku narzędzia Pędzel. Polecam więc zapoznanie się z tymi własnościami w artykule dotyczącym tego narzędzia.

Gumka jest niejako przeciwieństwem pędzla. Pokrywa obszar roboczy kolorem tła, dlatego istotne jest aby wybrać odpowiedni kolor dla gumki:

gumka

Poniżej zilustrowano działanie gumki, gdy tło jest pokryte jednolitym kolorem (białym):

gumka

Poniżej zilustrowano działanie gumki, gdy tło jest przeźroczyste (szachownica reprezentuje w GIMP-ie brak koloru - przeźroczystość. Aby w GIMP-ie uzyskać tło przeźroczyste uruchom z menu Plik - Nowy, rozwiń Opcje zaawansowane i w polu Wypełnienie wybierz opcję Przeźroczysta):

gumka

Jeżeli ustawimy parametr Krycie na 50 % i użyjemy gumki, otrzymamy w miejscu zastosowania gumki częściową przeźroczystość obiektu:

gumka

gumka Za pomocą gumki można otrzymać ciekawe efekty, gdy użyjemy różnych dostępnych opcji. Dla przykładu na ilustracji prezentowanej obok użyto jedynie innego wzoru pędzla (Sparks) jako gumki. Dodatkowo gdy użyjemy parametrów lub opcji krycie, tryb, zanikanie, dynamika, drganie, przyrostowe, można gumki używać nie tylko jako środka do wycierania zawartości obrazka, ale jako pełnowartościowego narzędzia malarskiego.

TWARDA KRAWĘDŹ

Dla gumki w opcjach narzędzia dostępna jest w odróżnieniu od pędzla funkcja Twarda krawędź. Jeżeli opcja ta jest wyłączone, krawędzie gumki są wygładzane, w przeciwnym przypadku gumka zachowuje się jak przeciwieństwo ołówka.

gumka

COFANIE WYCIERANIA

Opcja Cofanie wycierania jest dostępna tylko dla obrazów posiadających kanał alfa (przeźroczystość).

gumka

Należy w tym przypadku pamiętać, że wymazanie zmienia tylko kanał alfa, a nie kolory grafiki. Cofanie wycierania zmienia przeźroczystość.

© medianauka.pl, 2010-03-14, A-695Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.