Gąbki pospolite

Gąbki pospolite, gąbki zwyczajne (Demospongiae) to gromada bezkręgowców z typu gąbek. Należy do niej większość współcześnie żyjących gąbek.

Wygląd

Gąbki te wytwarzają krzemionkowy szkielet, często ze sponginą. Bywa że szkieletu w ogóle brak.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Nadecznik stawowyNadecznik stawowy PL

Spongilla lacustris

Nadecznik stawowy (Spongilla lacustris) to gatunek słodkowodnej gąbki z gromady gąbek pospolitych i rzędu gąbek krzemorogowych. Wygląd zmienny, często krzewiasty, czasem bryłowaty.


Występowanie i środowisko

To wodne zwierzęta o zasięgu kosmopolitycznym.

Tryb życia i zachowanie

Tworzą kolonie. Pośród kolonii często trudno wyodrębnić pojedyncze osobniki.

Morfologia i anatomia

Rozmnażanie

Pożywienie

Pokarm gąbki te odfiltrowują z wody.

Ochrona i zagrożenia

Ciekawostki

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM41

©® Media Nauka 2008-2023 r.