Gąbki wapienne

Gąbki wapienne (Calcarea) to gromada gąbek. Wyróżniamy w niej dwa rzędy: Homocoela i Heterocoela.

Wygląd

To gąbki o kształcie beczułkowatym, czasem na nóżce, cylindrycznym, bezbarwne, szare lub białawe.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Występowanie i środowisko

Gąbki wapienne zasiedlają morza i oceany.

Tryb życia i zachowanie

Wśród gąbek wapiennych można znaleźć gatunki kolonijne jak i żyjące pojedynczo.

Morfologia i anatomia

Osiągają rozmiary nie większe niż 7 cm. Wśród tej gromady można spotkać wszystkie typy budowy gąbek. Igły szkieletu są bardzo drobne, luźno rozłożone w ciele. Najdłuższe są igły z jedną osią.

Rozmnażanie

Pożywienie

Gąbki odfiltrowują pokarm z wody.

Ochrona i zagrożenia

Ciekawostki

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM47

©® Media Nauka 2008-2023 r.