Kikutnice

Kikutnice (Pycnogonida) to gromada stawonogów, zaliczana do szczękoczułkowców. Czasami zwierzęta te nazywa się "morskimi pająkami" z uwagi na charakterystyczny wygląd.

kikutnice
© dynamofoto - stock.adobe.com

 

Wygląd

Zwierzęta te mają przedziwny wygląd. Od głowotułowia ze słabo zaznaczonym odwłokiem odchodzą monstrualnie długie odnóża. Zwierzęta przypominają lądowe pająki.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Inne gatunki

  • Nymphon grossipes

Występowanie i środowisko

Gromada ta ma zasięg kosmopolityczny. W Bałtyku spotyka się 2 gatunki.

Tryb życia i zachowanie

To zwierzęta morskie.

Morfologia i anatomia

Długość głowotułowia waha się od 0,2 do 1,5 cm (maksymalnie 6 cm), a długość odnóży do 24 cm! Do nóg uchodzi część narządów wewnętrznych. Głowa zaopatrzona w ryjek. Pierwsza para odnóży to odnóża jajonośne. Kolejne 4-6 par to odnóża kroczne. Brak narządów wydalniczych. W układzie krwionośnym można wyodrębnić serce.

Rozmnażanie

To zwierzęta rozdzielnopłciowe. Po kopulacji samice składają jaja. Jaja zbiera samiec i łączy je w kule. Nad jajami sprawuje troskliwą opiekę samiec. Larwy wielokrotnie linieją podczas swego rozwoju.

Pożywienie

Kikutnice odżywiają się meduzami, polipami, mięczakami, mszywiołami. Część gatunków to pasożyty bezkręgowców.

Ochrona i zagrożenia

Ciekawostki

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM45

©® Media Nauka 2008-2023 r.