Koralowce

Koralowce (Anthozoa) to gromada bezkręgowców z typu parzydełkowców. Koralowce bardziej przypominają rośliny niż zwierzęta. Występują pod postacią polipów. Zwykle są bardzo kolorowe. Do koralowców zaliczamy około 6500 gatunków, z czego w Bałtyku można spotkać zaledwie 3.

Koralowce dzielimy na podgromady:

 • Koralowce czteropromienne - wyłącznie kopalne.
 • Koralowce sześciopromienne (I),
 • Koralowce ośmiopromienne (II).

Do najbardziej znanych rzędów koralowców zaliczamy:

 • ukwiały (Actiniaria) (I)
 • korale madreporowe (I)
 • szorstniki (I)
 • denkowce (I)
 • koralowce czteropromienne (I)
 • Heterocorallia (I)
 • Antipatharia (I)
 • Zoantharia (I)
 • korkowce (II)
 • gorgonie (II)
 • piórówki (II)
 • Helioporida (II)

 

Wygląd

To wyłącznie polipy z czułkami (ramionami) wokół gardzieli w osadzonej w "rurce" na podeszwie. Koralowce zwykle wytwarzają szkielety wapienne. Kolejne pokolenia tworzą kolejne warstwy wapiennych złogów. To tak zwane rafy koralowe. Rafy te ciągną się przez dziesiątki lub setki kilometrów w oceanach i morzach. Ich łączna powierzchnia to około 8 mln km2.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Zoanthus socialis

Zoanthus socialis to gatunek koralowca inkrustowanego z podgromady koralowców sześciopromiennych i rzędu Zoantharia.


Inne gatunki

 • Ukwiał pierścieniowaty (Actinia cari)
 • Ukwiał pospolity, ukwiał koński (Actinia equina)
 • Anemonia (Anemonia sulcata)
 • Koral szlachetny, koral czerwony (Corallium rubrum)
 • Ukwiałek arkoński (Halcampa duodecimcirrata)
 • Goździk morski (Metridium dianthus)
 • Tubipora hemprichi

Występowanie i środowisko

Najwięcej gatunków żyje w tropikach, w wodach o temperaturze minimum 20°C, płytkich (do 50 m głębokości).

Tryb życia i zachowanie

Koralowce mogą tworzyć ogromne kolonie, ale mogą także żyć pojedynczo. Prowadzą osiadły tryb życia.

Morfologia i anatomia

Polip może mierzyć nawet 150 cm wysokości, zwykle jednak to dormy drobne.

Wokół otworu gębowego występuje wieniec czułków, ramion. W jamie gastralnej znajdują się minimum 4 przegrody.

Można wyróżnić w budowie ciała następujące warstwy:

 • warstwa zewnętrzna - ektoderma,
 • warstwa wewnętrzna - endoderma,
 • warstwa pośrednia - mezoderma.

Szkielet powstaje w mezodermie.

Otwór gębowy prowadzi najpierw do gardzieli, a później do podzielonej jamy trawiącej pokarm. Tu też znajdują się narządy rozrodcze.

Rozmnażanie

Dość często to gatunki rozdzielnopłciowe.

Pożywienie

Koralowce wychwytują pokarm, cząstki organiczne i drobne organizmy z wody.

Ochrona i zagrożenia

Ciekawostki

Na rafach żyje oprócz korali całe mnóstwo innych stworzeń. Rafa jest niezwykle bogatą biocenozą.

Największym na świecie skupiskiem koralowców jest Wielka Rafa Koralowa, która znajduje się u północno-wschodnich wybrzeży Australii. Wielka Rafa Koralowa została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM46

©® Media Nauka 2008-2023 r.