Staroraki

Staroraki (Merostomata) to gromada prymitywnych stawonogów z podtypu szczękoczułkowców. Do gromady tej zaliczamy dwa rzędy:

  • ostrogony (Xiphosura)
  • wieloraki (Eurypteroidea, Gigantostraca)

Wieloraki nie są dziś reprezentowane przez żadne zwierzęta żyjące. Należą tu wyłącznie formy kopalne. Są to zwierzęta pochodzące z paleozoiku i przypominają nieco dzisiejsze skorpiony. Wieloraki zamieszkiwały dna mórz. Poznaliśmy do tej pory ponad 200 gatunków kopalnych, z których największy mierzył aż 1,8 m długości ciała.

Ostrogony są dziś zwierzętami, które przetrwały do naszych czasów od syluru. Dziś żyją zaledwie 4 gatunki. Są to skrzypłocze, 2 gatunki z rodzaju Tachypleus i jeden z rodzaju Carinoscorpius. Ostrogony posiadają głowotułów oraz VII segment ciała przykryte podkowiastym pancerzem. Drugi pancerz znajduje się na odwłoku. Ostatni segment odwłoka jest przekształcony w długi, ostry ogon. Odnóża skrywają się pod pancerzem. Odnóża kroczne zaopatrzone są w szczypce. Pierwsza para odnóży odwłokowych zawiera otwory płciowe. Pozostałe są zaopatrzone w skrzela. Larwa przypomina trylobity.

Wygląd

Należą tu szczękoczułkowce morskie, które są wyposażone w skrzelowe odnóża odwłokowe.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

SkrzypłoczSkrzypłocz

Limulus polyphemus

Skrzypłocz (Limulus polyphemus) to gatunek morskiego stawonoga z rzędu ostrogonów. Posiada głowotułów oraz VII segment ciała przykryte pancerzem. Drugi pancerz znajduje się na odwłoku. stąd zwierzę to jest dwudzielne i może się składać w pół.


Występowanie i środowisko

To zwierzęta morskie, żyjące w strefie przybrzeżnej, w mulistym albo piaszczystym dnie. Skrzypłocze żyją w Ameryce Północnej, Tachypleus oraz Carinoscorpius zamieszkują południowo-wschodni obszar Azji.

Tryb życia i zachowanie

Ostrogony pełzają wolno po dnie, odpychając się od niego za pomocą odnóży. Potrafią dziennie pokonać dystans 500 m. Potrafią zagrzebywać si w podłożu. Osobniki młode potrafią pływać, robią to do góry nogami. Długość życia wynosi 19 lat.

Morfologia i anatomia

Ostrogony osiągają do 60 cm długości ciała. Mają oczy złożone, umieszczone na pancerzu, na grzbiecie. Na przedniej krawędzi znajdują się pojedyncze oczka. Na odnóżach znajdują się szczeliny czuciowe, które pełnią rolę narządu smaku i węchu.

Rozmnażanie

Samica ostrogona składa jaja na lądzie w piasku, zalewanym podczas przypływu. Składa ich od 200 do 1000. Zapłodnienie jest zewnętrzne. Złożone jaja samiec polewa nasieniem w gnieździe. W okresie rozrodu wyżej opisana czynność powtarza się kilkanaście razy. Młode osiągają dojrzałość płciową w wieku 9-12 lat. Podczas wzrostu linieją 16 razy.

Pożywienie

Ostrogony polują na mięczaki i pierścienice.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM30

©® Media Nauka 2008-2023 r.