Stułbiopławy

Stułbiopławy (Cnidaria) to gromada parzydełkowców, do której zaliczamy około 2700 gatunków, z czego w Polsce około 25. Zaliczamy do nich między innymi stułbie, stułbiowce (Hydroidea), obecne w Bałtyku, dalej rurkopławy (Siphonophora), wyposażone w charakterystyczny pęcherz, dzięki którym całe kolonie żeglują po morzach i oceanach oraz niektóre źródła wymieniają rząd stułbiomeduz (Trachylida).

Wygląd

Występuje tu postać osiadłego polipa (hydropolipa) i wolno pływającej meduzy (hydromeduzy) o niewielkich rozmiarach. Obwód tego dzwonu ma błonę obwodową, zwaną żagielkiem, zamykającym wodę morską wewnątrz klosza. Wyrzucenie wody powoduje odrzut meduzy w przeciwnym kierunku.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Stułbia pospolitaStułbia pospolita PL

Hydra vulgaris

Stułbia pospolita (Hydra vulgaris) to gatunek słodkowodnego jamochłona z gromady stułbiopławów.

Szorstnik skórzastySzorstnik skórzasty

Cerianthus membranaceus

Szorstnik skórzasty (Cerianthus membranaceus) to gatunek parzydełkowca z gromady stułbiopławów. Ze skórzastej, rurkowate osłony wysuwają się ramiona z parzydełkami.


Inne gatunki

 • Stułbia zielona (Chlorohydra viridissima)
 • Cordylophora lacustris
 • Meduza słodkowodna (Craspedausta sowerbii)
 • Hydractinia echinata
 • Millepora (Millepora nodosa)
 • Stułbia szara (Pelmatohydra oligactis)
 • Bąbelnica, żeglarz portugalski, żywłoga (Physalia physalis)
 • Porpita umbrella
 • Thuiaria argentea
 • Tubularia larynx
 • Velella spirans

Występowanie i środowisko

To najczęściej zwierzęta morskie, są tu tez jednak gatunki słodkowodne, jest ich 11 i są trudne do odróżnienia.

Tryb życia i zachowanie

Polipy tworzą najczęściej kolonie. Jeden polip może założyć kolonię liczącą milion osobników. Różne osobniki mogą przyjąć różną rolę w kolonii. Poszczególne okazy mogą zajmować się odżywianiem kolonii, jej ochroną, zmysłami, zajmować się rozmnażaniem.

Polipy są osiadłe lub nie, jak w przypadku stułbi.

Meduzy poruszają się na zasadzie odrzutu.

Morfologia i anatomia

Polipy mają rozmiary od ułamka milimetra do nawet 2 m. Maksymalna średnica meduzy wynosi 40 cm, jednak najczęściej jest to kilka centymetrów. Polip wytwarza twardy oskórek, rzadziej wapienny szkielet.

Jamy gastralne poszczególnych osobników kolonii są połączone!

Rozmnażanie

Polipy rozmnażają się przez pączkowanie, nierzadko tworząc kolonie o wapiennym szkielecie.

Polipy rozmnażają się bezpłciowo, meduzy - płciowo, choć są wyjątki i wówczas jest odwrotnie.

Pożywienie

To drapieżniki. Sparaliżowane parzydełkami ofiary pochłaniają w jamie gastralnej.

Ochrona i zagrożenia

Ciekawostki

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM37

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.