Test

TEST - Rozpoznawanie motyli dziennych Polski cz.1

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 18
Poziom szkoły: podstawowy

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Który z poniższych motyli to paź królowej?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Które ze zdjęć przedstawia niepylaka apollo?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Który z motyli to rusałka osetnik?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Motyl na poniższej ilustracji to:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.


Na zamieszczonym zdjęciu widać
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.


Motyl przedstawiony na zdjęciu to
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Motyl przedstawiony na zdjęciu to:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

.
Motyl przedstawiony na zdjęciu to:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Motyl widoczny na zdjęciu, to:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.


Na zdjęciu widoczny jest:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Rusałka żałobnik to
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.


Na zdjęciu jest:
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.


Na zdjęciu znajduje się...
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Wskaż samicę bielinka kapustnika.
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Samiec zorzynka rzeżuchowca ma przednie skrzydła
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Największym motylem w Polsce jest
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Bardziej intensywny kolor skrzydeł listkowca cytrynka ma
zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.


Na zdjęciu widzimy poczwarkę i gąsienice motyla o nazwie ...

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.