Czynniki abiotyczne

Czynniki abiotyczne są to czynniki fizykochemiczne, które wpływają na ożywioną i nieożywioną przyrodę.

Czynniki te wraz z czynnikami biotycznymi odpowiadają za kształtowaniu biotopu, wpływają na organizmy, które muszą się do niego przystosować.

Do czynników abiotycznych zaliczamy ukształtowanie terenu, skład chemiczny atmosfery, wody, klimat, światło, temperatura powietrza, wody, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, promieniowanie, jonizacja powietrza, pole magnetyczne, prądy morskie, prądy powietrza.

© medianauka.pl, 2019-01-29, A-4957
Data aktualizacji artykułu: 2023-08-11©® Media Nauka 2008-2023 r.