Fotoreceptory

Fotoreceptory są to receptory czułe na światło. So to więc:

Nie wszystkie organizmy mają fotoreceptory, w szczególności dotyczy to pierwotniaków. Tylko niektóre pierwotniaki są wyposażone w stigmy (plamki oczne), czyli organelle wrażliwe na obecność światła. Taka plamka oczna występuje na przykład u eugleny.


© Juulijs — stock.adobe.com

W budowie siatkówki oka fotoreceptorami są komórki zawierające barwniki wrażliwe na światło. To tak zwane czopki i pręciki. Czopki są przystosowane do widzenia w jasnym świetle i rozróżniają barwy. Pręciki umożliwiają widzenie w bardzo słabym oświetleniu.

W komórkach tych kwanty światła wyzwalają reakcję fotochemiczną, która powoduje depolaryzację błony. Dzięki temu powstaje impuls elektryczny, który z kolei za pośrednictwem nerwu wzrokowego jest przekazywany do mózgu.

Fotoreceptory u organizmów wyższych są skupione w budowie oka (których może być wiele), jednakże u niższych organizmów mogą występować na całym ciele (wypławki).
Budowa oka człowieka
Tablica interakcyjna - budowa oka człowieka. Oko jest narządem wzroku. Jest umieszczone w oczodole. Zewnętrzna warstwa gałki ocznej jest nazywana twardówką. W przedniej części oka warstwa ta nosi nazwę rogówki. Przez rogówkę widać kolorową tęczówkę, źrenicę.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2023-01-08, A-4628
Data aktualizacji artykułu: 2023-08-06Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.