Fotoreceptory

Fotoreceptory są to:

  • receptory, które są w stanie odbierać bodźce świetlne i wywoływać u zwierząt odpowiednie reakcje;
  • barwniki asymilacyjne u roślin, przyjmujące kwanty światła i przekazujące energię światła do odpowiednich procesów zachodzących w organizmie rośliny.

Fotoreceptory mają zatem postać albo wyspecjalizowanych organelli, komórek lub związków chemicznych.

Większość kręgowców ma w swojej budowie narząd wzroku - oko, wyposażone w fotoreceptory. U człowieka fotoreceptorami w oku są czopki i pręciki - wyspecjalizowane komórki, odpowiadające odpowiednio za widzenie nocne (pozbawione barw) i barwne.

Oczy mają także niektóre bezkręgowce.

Niektóre pierwotniaki są wrażliwe na światło mimo, że nie posiadają fotoreceptorów.
Budowa oka człowieka

Budowa oka człowieka

Tablica interakcyjna - budowa oka człowieka. Oko jest narządem wzroku. Jest umieszczone w oczodole. Zewnętrzna warstwa gałki ocznej jest nazywana twardówką. W przedniej części oka warstwa ta nosi nazwę rogówki. Przez rogówkę widać kolorową tęczówkę, źrenicę.


© medianauka.pl, 2023-01-08, ART-4628Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.