Fototaksja

Fototaksja jest to swobodny ruch drobnych, niższych organizmów uwarunkowany od źródła światła.

Fototaksja dotyczy zarówno organizmów roślinnych jak i zwierzęcych, bakterii, glonów, pierwotniaków. Dotyczy całego organizmu lub pojedynczej komórki.

Rozróżniamy dwa rodzaje fototaksji:

Pytania

Pytania

Czym się różni fototaksja od fototropizmu?

Fototaksja dotyczy ruchu całego organizmu lub samodzielnej komórki (np. plemnika), fototropizm zaś dotyczy procesu wzrostu organizmu lub części organizmu.
Fototropizm
Fototropizm jest to reakcja ruchowa organizmów uwarunkowana od źródła światła, polegająca na odkształcaniu ciała w kierunku światła lub w stronę przeciwną.

© medianauka.pl, 2023-01-09, A-4631©® Media Nauka 2008-2023 r.