Palearktyka

Palearktyka, kraina palearktyczna - jest to kraina zoogeograficzna, w skład której wchodzi cześć Azji na północ od Himalajów, cała Europa oraz północna część Afryki.palearktyka

Palearktyka jest częścią holarktyki.

© medianauka.pl, 2019-08-19, A-3660Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.