Pleuston

Pleuston to zespół organizmów unoszących się na powierzchni zbiornika wodnego lub tuż pod jego powierzchnią, zazwyczaj w strefie przybrzeżnej.

Do pleustonu zaliczamy między innymi takie organizmy jak:

Część autorów zalicza do pleustonu tylko rośliny i glony. Zwykle jednak pojęciem tym obejmuje się także zwierzęta, na przykład:
Neuston
Neuston to zespół organizmów, które żyją w przestrzeni błony powierzchniowej wody.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Czesław Jura, Halina Krzanowska - Leksykon biologiczny, ISBN 83-214-0375-1, Wiedza Powszechna 1992
  • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006
  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993

© medianauka.pl, 2021-04-14, A-4021Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.