Poczwarka

Poczwarka ( stadium spoczynkowe) jest to stadium rozwoju owadów o przeobrażeniu zupełnym, które poprzedza przekształcenie owada w postać imago.

poczwarka
Poczwarka motyla © MilletStudio — stock.adobe.com

W tym stadium owad nierzadko buduje oprzęd (kokon), który pełni rolę zabezpieczenia przed środowiskiem zewnętrznym. W oprzędzie zachodzi głęboka metamorfoza budowy ciała.

Rodzaje poczwarek

Oto typy poczwarek rozróżniane ze względu na ich ruchliwość:

  • Poczwarka wolna — rodzaj poczwarki o dużym stopniu ruchliwości, w której widoczne są nierzadko odnóża, skrzydła, występująca w rozwoju na przykład siatkoskrzydłych, błonkówek, chrząszczy.
  • Poczwarka zamknięta — rodzaj poczwarki o znikomym stopniu ruchliwości lub nieruchomej. Jest zasklepiona w jednolitej okrywie. Odnóża i skrzydła są przytwierdzone do ciała. To postać występująca na przykład u motyli.
  • Bobówka — przypomina wolną poczwarkę, jednak jest zamknięta w wylince larwalnej, w tak zwanym kokonie rzekomym. Występuje w rozwoju niektórych muchówek.

Ciekawostki

  • Poczwarka może być nieruchoma, mało ruchliwa lub ruchliwa.
  • Owad w tym stadium nie pobiera pokarmu.
  • Jest to stadium, w którym owad bardzo często zimuje.
  • Kokony bywają wykorzystywane przez człowieka. Nić, z której zbudowany jest kokon jedwabnika ma długość nawet 300-1500 m. Zdarza się, że nić może mieć wyjątkowo nawet 4 km długości. Z tej nici już 2600 lat p.n.e. Chińczycy pozyskiwali produkt do produkcji jedwabiu.
Kokony
Kokony jedwabnika © Angkana — stock.adobe.com
Poczwarka wolna
Poczwarka wolna pszczoły miodnej © apisitwilaijit29 — stock.adobe.com
Poczwarka komara
Poczwarka wolna komara © abdul — stock.adobe.com
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2023-08-09, A-4954©® Media Nauka 2008-2023 r.