Saprofity

saprofit
Saprofit - przykład ze świata grzybów - chropiatka pospolita © Henri Koskinen - stock.adobe.com

Saprofity, inaczej roztocza to organizmy cudzożywne, odżywiające się związkami organicznymi pochodzącymi z rozkładu martwych szczątków roślin lub zwierząt zawartych w ściółce leśnej, glebie, mule, wodzie itp.

Dzięki temu substancje złożone są rozkładane na substancje proste, które mogą być wchłaniane przez organizmy saprofityczne. Proces ten ma istotny wpływ na obieg węgla, azotu i innych pierwiastków w przyrodzie, a martwe szczątki ulegają rozkładowi i nie zalegają masowo na powierzchni Ziemi.

Saprofitami są głównie bakterie i grzyby, a także bardzo niewielka część roślin, które są pozbawione chlorofilu oraz niektóre protisty.

W naszym atlasie grzybów możesz wyświetlić grzyby saprofityczne poprzez wybór filtra Inne cechy.

Saprofit wraz saprofagiem to pojęcia związane z szerszym pojęciem - saprobionta.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Zespół autorów (Czechowski, Gajewski, Garbaczewska, Nowakowski, Starck, Skwarło-Sońta, Trojan) - Biologia, ISBN 83-09-01027-3, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1989
  • Solomon, Berg, Martin, Villee - Biologia, ISBN 83-7073-090-6, MULTICO Oficyna wydawnicza 1996

© medianauka.pl, 2021-03-19, A-3984Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.