Wije

Wije (Myriapoda) to takson (w randze podtypu, czasem jako gromada) zwierząt należący do stawonogów. Różne źródła różnie klasyfikują te zwierzęta. Znamy dziś minimum 8000 gatunków tych zwierząt.

My na potrzeby niniejszej publikacji rozróżnimy następujące gromady (niektóre źródła klasyfikują je jako podgromady):

  • krocionogi (dwuparce), Diplopoda - obecne w Polsce;
  • pareczniki, Chilopoda - również żyjące w Polsce;
  • Pauropoda (minimum350 gatunków żyjących w tropikach);
  • Symphyla (minimum 120 gatunków).

 

Wygląd

Ciało ma budowę segmentowaną. Głowa z parą czułków jest wyraźnie wyodrębniona, za nią znajduje się długie, podłużne ciało zbudowane z segmentów, każde z odnóżami. Segmentów może być nawet 200. Całe ciało pokryte jest chitynowym pancerzem.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Skolopendra paskowanaSkolopendra paskowana

Scolopendra cingulata

Skolopendra paskowana to największa skolopendra Europy, zwierzę zaliczane do pareczników z rodziny skolopendrowatych. Ciało ma budowę segmentową. Głowa i dwa następne segmenty mają inną budowę niż segmenty pozostałe.

Wij drewniakWij drewniak PL

Lithobius forficatus

Wij drewniak (Lithobius forficatus) to najbardziej znany w Polsce wij. Jego segmentowane ciało z dobrze wyodrębnioną głową ma wydłużony kształt, jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie.


Występowanie i środowisko

Zwierzęta te są obecne na całym świecie. Preferują wilgotne środowiska.

Tryb życia i zachowanie

To wybitnie lądowe zwierzęta. Prowadzą skryty tryb życia.

Morfologia i anatomia

Wije mają narząd wydalniczy w postaci cewek Malpighiego. Są wyposażone w nerwy współczulne, ciało tłuszczowe. Ciało osiąga długość od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów.

Rozmnażanie

Są to zwierzęta rozdzielnopłciowe. W zależności od gatunku przechodzą stadium larwalne, lub ich rozwój jest prosty.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Galeria zdjęć


© Media Nauka, ART-GROM18

©® Media Nauka 2008-2023 r.