Skolopendra paskowana

Skolopendra paskowana (Scolopendra cingulata) to największa skolopendra Europy, zwierzę zaliczane do pareczników z rodziny skolopendrowatych. Ciało ma budowę segmentową. Głowa i dwa następne segmenty mają inną budowę niż segmenty pozostałe. Z każdego segmentu wychodzą żółtawe, zakończone pazurkami odnóża. Ostatnia para odnóży tworzy szczypce. Zabarwienie ciała brązowe z ciemniejszymi paskami. To jadowite zwierzę.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Skolopendra paskowana (Scolopendra cingulata)

© Mauro Rodrigues - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Skolopendra paskowana występuje w południowej części Europy.

Tryb życia i zachowanie

Zwykle kryje się pod kamieniami w miejscach suchych i ciepłych.

Rozmnażanie

Samica opiekuje się jajami oraz potomstwem.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.


Pokrewne gatunki bezkręgowców© medianauka.pl, 2019-03-10, GAT-611014
©® Media Nauka 2008-2023 r.