Systematyka bezkręgowców

Systematyka bezkręgowców pozwala nam przyporządkować gatunki (podstawowe jednostki systematyczne obejmujące wszystkie osobniki zdolne do nieograniczonego krzyżowania się, tworząc populację) do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Taki podział ma na celu uporządkowanie wspólnych cech różnych zwierząt lub roślin. Każdy gatunek oznaczony jest dwuczłonową nazwą łacińską: pierwszy człon jest nazwą rodzaju, drugi jest nazwą gatunku w obrębie rodzaju.

Systematyka bezkręgowców ma na celu odzwierciedlenie pokrewieństwa między nimi. Gatunki łączy się w rodzaje, rodzaje w rodziny, rodziny w rzędy, rzędy w gromady (lub klasy w przypadku roślin), te ostatnie w wprzypadku zwierząt w typy. Aby podkreślić bliższe pokrewieństwo niektórych grup systematycznych stosuje się także dodatkowe kategorie jak: podrodziny, podrzędy, kohorty, szczepy, podgromady, podtypy itp.

Poniżej przedstawiono systematykę bezkręgowców wraz z linkami do istniejących artykułów w niniejszym serwisie. Gatunki wymieniono w kolejności alfabetycznej. Nie jest to pełna statystyka. Gatunki wymarłe oznaczono znakiem †.

W osobnym artykule znajdziesz systematykę owadów.

Należy pamiętać, że bezkręgowce to sztuczna jednostka systematyczna.

 • Typ: Strunowce (Chordata)
 • Typ: Mięczaki (Mollusca)
  • Gromada: Małże (Bivalvia, Lamellibranchiata)
   • Sercówka grzebieniasta (Acanthocardia acuelata)
   • Szczeżuja pospolita (Anodonta anatina) (PL)
   • Szczeżuja spłaszczona (Anodonta complanata)
   • Szczeżuja wielka (Anodonta cygnaea)
   • Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea) (PL)
   • Arka Noego (Arca noae)
   • cyprina islandzka (Arctica islandica)
   • Astarta północna (Astarte borealis)
   • Astarta zachodnia (Astarte elliptica)
   • Barnea (Barnea candida)
   • Sercówka jadalna (Cardium edule)
   • Sercówka pasiasta (Cardium fasciatum)
   • Corbicula javanicus
   • Racicznica zmienna (Dreissensia polymorpha)
   • Ostryga portugalska (Gryphaea angulata)
   • Gniazdówka ozdobna (Lima hians)
   • Rogowiec wapienny (Macoma calcarea)
   • Skójka perłorodna, perłoródka rzeczna (Margaritana margaritifera)
   • Perłopław (Meleagrina margaritifera)
   • Małgiew, piaskołaz (Mya arenaria) (PL)
   • Płaskołaz (Mya arenaria)
   • Omułek jadalny (Mytilus edulis)
   • Nukula orzechowata (Nucula nucleus)
   • Ostryga jadalna (Ostrea edulis)
   • Przegrzebek pospolity (Pecten jacobaeus)
   • Penicillus javanus
   • Skałotocz amerykański (Petricola pholadiformis)
   • Skałosznica (Petricolaria pholadiformis)
   • Skałotocz (Phalas dactylus)
   • Szołdra szlachetna, przyszynka (Pinna nobilis)
   • Scabies crispata
   • Okładniczka pochwowata (Solen vagina)
   • Rogowiec bałtycki (Tellina baltica)
   • Rogowiec mały (Tellina tenuis)
   • Świdrak okrętowy (Teredo navalis)
   • Przydacznia olbrzymia (Tridacna gigas)
   • Skójka malarska (Unio pictorum)
  • Gromada: Ślimaki (Gastropoda)
   • Achatina zwyczajna (Achatina achatina)
   • Achatina fulica
   • Przytulik strumieniowy (Ancylus fluviatilis)
   • Ślimak helenka, ślimak helena (Anentome helena)
   • Ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum)
   • Ślinik luzytański (Arion lusitanicus)
   • Ślinik wielki (Arion rufus)
   • Pomrów błękitny (Bielzia coerulans) (PL)
   • Zagrzebka sklepiona (Bithynia leachi)
   • Zagrzebka pospolita (Bithynia tentaculata)
   • Wstężyk gajowy, ślimak gajowy (Capaea nemoralis) (PL)
   • Róg trytona (Charonia tritonis)
   • Chromodoris kuniei
   • Stożek geograficzny (Conus geographus)
   • Doderbardia rudawa (Dauderbardia rufa)
   • Pomrowik polny (Deroceras agreste) (PL)
   • Pomrów plamisty (Deroceras reticulatus)
   • Elysia crispata
   • Niebieski smok, błękitny smok (Glaucus atlanticus)
   • Uchowiec jadalny, słuchotka (Haliotis tuberculata)
   • Ślimak szary (Helix aspersa)
   • Ślimak winniczek (Helix pomatia) (PL)
   • Tratewnik jantina (Janthina janthina)
   • Pomrów czarniawy (Limax cinereoniger) (PL)
   • Pomrów wielki (Limax maximus)
   • Błotniarka uszata (Lymnaea auricularia)
   • Błotniarka stawowa, nieruch (Lymnaea stagnalis) (PL)
   • Błotniarka moczarowa (Lymnaea truncatula, Galba truncatula)
   • Brzeźnica nogowa (Marginella cornea)
   • Świderek (Melanoides tuberculata)
   • Melongena corona
   • Rozkolec purporodajny (Murex brandarius)
   • Murex ternispina
   • Ślimak Military helmet (Neritina pulligera)
   • Ovula ovum
   • Papustyla pulcherrina
   • Fylidia guzkowata (Phyllidia ocellata)
   • Rozdętka zaostrzona (Physella acuta)
   • Zatoczek rogowy (Planorbarius corneus) (PL)
   • Ampularia (Pomacea diffusa)
   • Skrzydelnik wielki (Strombus gigas)
   • Bursztynka pospolita (Succinea putris) (PL)
   • Rozdepka rzeczna (Theodoxus fluviatilis)
   • Żyworodka pospolita (Viviparus contectus) (PL)
   • Nalęgotka rzeczna, nalęgotka żyworodka (Viviparus viviparus)
 • Typ: Obleńce (Nemathelminthes)
  • Gromada: Nicienie (Nematoda)
   • Ascaridia galli
   • Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) (PL)
   • Glista świńska (Ascaris suum)
   • Camallanus cotti
   • Dictyocaulus filaria
   • Ditylenchus destructor
   • Niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci)
   • Riszta, nitkowiec podskórny (Dracunculus medinensis)
   • Owsik ludzki (Enterobius vermicularis) (PL)
   • Filaria słoniowacizny (Filaria bancrofti)
   • Haemonchus contortus
   • Heterakis gallinarum
   • Mątwik ziemniaczany (Heterodera rostochinensis)
   • Mątwik burakowiec (Heterodera schachti)
   • Loa-loa (Loa loa)
   • Oesophagostomum dentatum
   • Oesophagostomum radiatum
   • Oesophagostomum venulosum
   • Glista końska (Parascaris equorum)
   • Węgorek świński (Strongyloides ransomi)
   • Węgorek jelitowy (Strongyloides stercoralis) (PL)
   • Syngamus trachea
   • Glista psia (Toxocara canis) (PL)
   • Włosień spiralny, włosień kręty (Trichinella spiralis) (PL)
   • Włosogłówka (Trichocephalus trichiurus) (PL)
 • Typ: Pierścienice (Annelida)
  • Gromada: Skąposzczety (Oligochaeta)
   • Szczeciak (Chaetogaster diaphanus) (PL)
   • Kompostowiec cuchnący (Eisenia foetida) (PL)
   • Kompostowiec różowy (Eisenia rosea) (PL)
   • Wazonkowiec biały (Enchytraeus albidus) (PL)
   • Rurecznik drobny (Limnodrilus heterochaetus) (PL)
   • Dżdzowniczka (Lubriculus variegatus) (PL)
   • Dżdżownica czerwonawa (Lumbricus rubellus) (PL)
   • Dżdżownica ziemna (Lumbricus terrestris) (PL)
   • Megascolides australis (PL)
   • Wazonkowiec czerwony (Pachydrilus lineatus) (PL)
   • Paranais littoralis (PL)
   • Limozella (Rhynchelmis limosella) (PL)
   • Stylaria (Stylaria lacustris) (PL)
   • Rurecznik mułowy, tubifeks (Tubifex tubifex) (PL)
  • Gromada: Wieloszczety (Polychaeta)
   • Alkmarja (Alkmaria romijni) (PL)
   • Amfarete (ampharete grubei) (PL)
   • Antinella (Antinoella sarsi) (PL)
   • Afrodyta tęczowa, złotorunka (Aphrodita aculeata)
   • Piaskówka, nalepian (Arenicola marina)
   • Aricidea suecica (PL)
   • Palolo (Eunice viridis)
   • Fabricja (Fabricia sabella) (PL)
   • Manjunkja (Manayunkia aestuarina) (PL)
   • Neftyda (Nephthys ciliata) (PL)
   • Nereida (Nereis spp.) (PL)
   • Paronis (Paronis gracillis) (PL)
   • Foloe (Pholoe minuta) (PL)
   • Pygospio elegans (PL)
   • Skalibregma (Scalibregma inflatum) (PL)
   • Skoloplos (Scoloplos armiger) (PL)
   • Streblospio shrubsoli (PL)
   • Streptosyllis websteri (PL)
   • Skrzeloń (Terebellides stroemi) (PL)
 • Typ: Szkarłupnie (Echinodermata)
  • Gromada: Liliowce (zwierzęta) (Crinoidea)
   • Antedon adriatycki (Antedon adriatica)
   • Antedon marokański (Antedon maroccana)
   • Antedon śródziemnomorski (Antedon mediterranea)
   • Głowa meduzy (Cenocrinus asteria)
   • Liliowiec japoński (Metacrinus rotundus)
   • Liliowiec korzonkowy (Rhizocrinus lofotensis)
  • Gromada: Strzykwy (Holothuroidea)
   • Ogórczyk północnomorski (Cucumaria pentactes)
   • Ogórczyk właściwy (Cucumaria planei)
   • Strzykwa jadalna (Holothuria edulis)
   • Strzykwa zwyczajna (Holothuria tubulosa)
   • Pseudocolochirus violaceus
   • Strzykwa królewska (Stichopus regalis)
   • Strzykwa żyworodna (Synaptula hydriformis)
   • Thelenota ananas
 • Typ: Parzydełkowce (Cnidaria)
  • Gromada: Koralowce (Anthozoa)
   • Ukwiał pierścieniowaty (Actinia cari)
   • Ukwiał pospolity, ukwiał koński (Actinia equina)
   • Anemonia (Anemonia sulcata)
   • Koral szlachetny, koral czerwony (Corallium rubrum)
   • Ukwiałek arkoński (Halcampa duodecimcirrata) (PL)
   • Goździk morski (Metridium dianthus)
   • Tubipora hemprichi
   • Zoanthus socialis
  • Gromada: Stułbiopławy (Cnidaria)
   • Szorstnik skórzasty (Cerianthus membranaceus)
   • Stułbia zielona (Chlorohydra viridissima)
   • Cordylophora lacustris
   • Meduza słodkowodna (Craspedausta sowerbii)
   • Stułbia pospolita (Hydra vulgaris) (PL)
   • Hydractinia echinata
   • Millepora (Millepora nodosa)
   • Stułbia szara (Pelmatohydra oligactis)
   • Bąbelnica, żeglarz portugalski, żywłoga (Physalia physalis)
   • Porpita umbrella
   • Thuiaria argentea
   • Tubularia larynx
   • Velella spirans
  • Gromada: Krążkopławy (Scyphozoa)
   • Chełbia modra (Aurelia aurita) (PL)
   • Meduza kompasowa (Chrysaora hyoscella)
   • Bełtwa festonowa (Cyanea capillata) (PL)
   • Meduza niebieska Lamarcka (Cyanea lamarcki)
   • Meduza świecąca (Pelagia noctiluca)
   • Meduza kanalikowa niebieskawa (Rhizostoma octopus)
   • Meduza kanalikowa żółta (Rhizostoma pulmo)
 • Typ: Płazińce (Platyhelminthes)
  • Gromada: Przywry (Trematoda)
   • Przywra szczupacza (Azygia lucii)
   • Przywra chińska (Clonorchis sinensis)
   • Motyliczka (Dicrocoelium dendriticum)
   • Diplozoon paradoxum (PL)
   • Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) (PL)
   • Przywra kocia (Opisthorchis felineus) (PL)
   • Przywra płucna (Paragonimus westermani)
   • Przywra jelenia (Paramphistomum cervi)
   • Przywra żylna, przywra krwi (Schisostoma haematobium)
   • Przywra japońska (Schisostoma japonicum)
   • Schisostoma mansoni
  • Gromada: Wirki (Turbellaria)
   • Bipalium kewense
   • Bipalium simrothi
   • Bipalium strubelli
   • Wypławek biały (Dendrocoelum lacteum) (PL)
   • Haploplana ornata
   • Lungia aurantiaca
   • Wirek ogrodowy (Placocephalus kewensis)
   • Wypławek alpejski (Planaria alpina)
   • Wypławek czarny (Planaria lugubris)
   • Wypławek wielooki (Polycelis cornuta)
   • Pseudoceros maximus
   • Wirek glebowy (Rhynchodemus terrestris)
   • Varsoviella kozmianskii
 • Typ: Gąbki (Porifera)
  • Gromada: Gąbki wapienne (Calcarea)
   • Gromada: Gąbki szkliste (Hexactinellida)
  • Typ: Wrotki (Rotatoria)
  • Typ: Krasnorosty (Rhodophyta)
  • Typ: Brunatnice (Phaeophyta)
  • Typ: Zielenice (Chlorophyta)
  • Typ: Korzenionóżki (Rhizopoda)
  • Typ: Eugleniny (Euglenophyta)
  • Typ: Śluzowce (Myxomycota)
  • Typ: Wiciowce (Zoomastigina)
  • Typ: Podstawczaki (Basidiomycota)
  • Typ: Workowce (Ascomycota)
  • Typ: Sprzężniaki (Zygomycota)  Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
  ©® Media Nauka 2008-2023 r.