Logo Serwisu Media Nauka


Systematyka bezkręgowców

Systematyka bezkręgowców pozwala przyporządkować gatunki do poszczególnych jednostek systematycznych.

Poniżej przedstawiono taksonomię bezkręgowców wraz z linkami do istniejących artykułów w niniejszym serwisie. Gatunki wymieniono w kolejności alfabetycznej. Nie jest to pełna systematyka.

Bezkręgowce stanowią 97% wszystkich zwierząt. Większość z nich to owady. Dlatego owadom poświęcono osobny artykuł.


© Media Nauka, 2013-01-28, ART-1797


Polecamy koszyk