Logo Media Nauka

Facebook

Systematyka bezkręgowców

Systematyka bezkręgowców pozwala przyporządkować gatunki do poszczególnych jednostek systematycznych.

Poniżej przedstawiono taksonomię bezkręgowców wraz z linkami do istniejących artykułów w niniejszym serwisie. Gatunki wymieniono w kolejności alfabetycznej. Nie jest to pełna systematyka.

Bezkręgowce stanowią 97% wszystkich zwierząt. Większość z nich to owady. Dlatego owadom poświęcono osobny artykuł.

 • Typ: gąbki (Porifera)
 • Typ: parzydełkowce (Cnidaria)
 • Typ: żebropławy (Ctenophora)
 • Typ: płazińce (Platyhelminthes)
  • Gromada: wirki (Turbellaria)
  • Gromada: skrzelowce (Monogenoidea)
  • Gromada: przywry (Trematoda)
  • Gromada: tasiemce (Cestoda)
 • Typ: obleńce (Nemathelminthes)
 • Typ: kolcogłowy (Acanthocephala)
 • Typ: pierścienice (Annelida)
  • Gromada: wieloszczety (Polychaeta)
  • Gromada: skąposzczety (Oligochaeta)
  • Gromada: pijawki (Hirudinea)
 • Typ: mięczaki (Mollusca)
  • Gromada: jednotarczowce (Monoplacophora)
  • Gromada: ślimaki (Gastropoda)
  • Gromada: małże (Bivalvia)
  • Gromada: głowonogi (Cephalopoda)
 • Typ: stawonogi (Arthropoda)
  • Gromada: skorupiaki (Crustacea)
  • Gromada: pajęczaki (Arachnida)
   • Rząd: zaleszczotki (Pseudoscorpionida)
   • Rząd: kosarze (Opilionida)
   • Rząd: pająki (Araneida)
   • Rząd: (Tarsonemida)
   • Rząd: (Acaridida)
   • Rząd: (Actinedida)
   • Rząd: mechowce (Oribatida)
   • Rząd: (Gamasida)
   • Rząd: kleszcze (Ixodida)
  • Gromada: wije (Myriapoda)
   • Podgromada: krocionogi, dwuparce (Diplopoda)
   • Podgromada: pareczniki (Chilopoda)
  • Gromada: owady (Insecta) - klasyfikacja owadów została omówiona osobno.

© medianauka.pl, 2013-01-28, ART-1797

 

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.