Behawior

Behawior jest to wrodzone zachowanie się organizmów w warunkach naturalnych, będące reakcją na czynniki środowiskowe jak i związane z samym funkcjonowaniem organizmu.

Nauka, która bada behawior zwierząt to etologia.

Zachowanie behawioralne może być wynikiem między innymi:

  • działania bodźców zewnętrznych,
  • występowania popędów,
  • potrzeby procesów poznawczych,
  • potrzeby przetrwania.

Przykłady

Do zachowań behawioralnych zwierząt należą:

  • taniec godowy,
  • ostrzeganie innych osobników przed pojawieniem się drapieżnika w okolicy (sygnał ostrzegawczy),
  • rozpoczęcie polowania na skutek uczucia głodu,
  • sposób, w jaki zwierzęta polują na swoje ofiary.Etologia

Etologia

Etologia jest to dział nauki, który zajmuje się badaniem przede wszystkim wrodzonych zachowań i obyczajów zwierząt.


© medianauka.pl, 2022-10-02, ART-4534Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.