Etologia

Etologia jest to dział nauki, który zajmuje się badaniem przede wszystkim wrodzonych zachowań i obyczajów zwierząt. Jest to dział zoopsychologii.

Do podstawowych metod badawczych etologii należy obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku, a nie w laboratorium.

Za twórcę nowoczesnej etologii uważa się austriackiego zoologa i lekarza, twórcy Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii lub medycyny za odkrycia dotyczące organizacji i wywoływania jednostkowych i społecznych wzorców zachowań. To Konrad Zacharias Lorenz (1903-1989).

Dziś jest to jeden z kierunków studiów na wyższych uczelniach - Etologia i psychologia zwierząt. Absolwenci tego kierunku uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania. Znajomość etologii umożliwia świadome unikanie antropomorfizacji zwierząt lub ich uprzedmiotowiania.
Behawior
Behawior jest to wrodzone zachowanie się organizmów w warunkach naturalnych, będące reakcją na czynniki środowiskowe jak i związane z samym funkcjonowaniem organizmu.

© medianauka.pl, 2023-01-07, A-4614Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.