Bentos

Bentos jest to zespół organizmów zwierzęcych i roślinnych zamieszkujących dno wodnych środowisk. Organizmy bentosowe żyją na dnie zbiorników wód słodkich, słonych, zarówno stojących jak i płynących.

bentos
Bentos - Saduria entomon © Henri Koskinen - stock.adobe.com

Bogactwo bentosu jest zależne od wielu czynników biotycznych i abiotycznych. Należą do nich między innymi:

 • rodzaj zbiornika,
 • głębokości dna,
 • warunki pokarmowe,
 • dostępność tlenu,
 • dostępność światła,
 • ruchliwości wody.

Bentos jest w znacznej mierze odpowiedzialny za rozkład materii organicznej, opadającej na dno wodnych zbiorników.

Skład bentosu

Bentos morski tworzą głównie takie organizmy jak:

Bentos słodkowodny jest bardziej ubogi. Tworzą głównie takie organizmy jak:

 • mięczaki,
 • gąbki
 • skąposzczety
 • pijawki,
 • larwy owadów,
 • glony,
 • rośliny zielone,
 • bakterie.

Rodzaje bentosu

Wyróżniamy następujące rodzaje bentosu według różnych kryteriów:

 • bentos litoralny - jest to bentos strefy przybrzeżnej jezior lub mórz i oceanów;
 • bentos profundalny - jest to bentos związany ze strefą z dala od brzegu, w dolnej strefie zbiornika;
 • bentos abisalny - bentos związany z głębinami;
 • bentos osiadły z formami przytwierdzonymi do dna;
 • bentos ruchliwy z formami organizmów, które mogą się przemieszczać aktywnie po dnie;
 • zoobentos - bentos złożony z organizmów zwierzęcych;
 • fitobentos - bentos roślinny;
 • bentos morski;
 • bentos słodkowodny;
© medianauka.pl, 2022-10-20, A-4544©® Media Nauka 2008-2023 r.