Bentos

Bentos jest to zespół organizmów zwierzęcych i roślinnych zamieszkujących dno wodnych środowisk. Organizmy bentosowe żyją na dnie zbiorników wód słodkich, słonych, zarówno stojących jak i płynących.

bentos
Bentos - Saduria entomon © Henri Koskinen - stock.adobe.com

Bogactwo bentosu jest zależne od wielu czynników biotycznych i abiotycznych. Należą do nich między innymi:

Bentos jest w znacznej mierze odpowiedzialny za rozkład materii organicznej, opadającej na dno wodnych zbiorników.

Skład bentosu

Bentos morski tworzą głównie takie organizmy jak:

Bentos słodkowodny jest bardziej ubogi. Tworzą głównie takie organizmy jak:

Rodzaje bentosu

Wyróżniamy następujące rodzaje bentosu według różnych kryteriów:

© medianauka.pl, 2022-10-20, A-4544Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.