Busz

Busz jest to formacja roślinna, złożona z gęsto porośniętych roślin, głównie krzewów ciernistych, karłowatych drzew, suchorośli. Krzewy te okresowo podczas suszy zrzucają liście. Busz stanowi formację przejściową pomiędzy lasem a stepem.

Najbardziej charakterystycznym gatunkiem dla buszu jest akacja, w Australii także eukaliptus.

Busz występuje w suchych, podzwrotnikowych rejonach Afryki, w Ameryce Południowej i Australii.

Busz w Australii jest czasem określany jako skrub.

busz
Afrykański busz © Nicola.K.photos - stock.adobe.com
© medianauka.pl, 2023-01-10, ART-4633Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.