Busz

Busz jest to formacja roślinna, złożona z gęsto porośniętych roślin, głównie krzewów ciernistych, karłowatych drzew, suchorośli. Krzewy te okresowo podczas suszy zrzucają liście. Busz stanowi formację przejściową pomiędzy lasem a stepem.

Najbardziej charakterystycznym gatunkiem dla buszu jest akacja, w Australii także eukaliptus.

Busz występuje w suchych, podzwrotnikowych rejonach Afryki, w Ameryce Południowej i Australii.

Busz w Australii jest czasem określany jako skrub.

busz
Afrykański busz © Nicola.K.photos - stock.adobe.com
© medianauka.pl, 2023-01-10, A-4633©® Media Nauka 2008-2023 r.