Fitofag

Fitofag jest to organizm, który odżywia się roślinami lub ich częściami (w tym nasionami, owocami). Fitofagi są więc organizmami roślinożernymi.

Przykłady fitofagów

Do fitofagów zaliczamy wiele zwierząt, w tym szkodniki roślin. Oto kilka przykładów fitofagów:

Ciekawostki

Rośliny wytworzyły w toku ewolucji mechanizmy obronne, takie jak kolce, włoski parzące, związki trujące.

Wile roślinożerców lądowych nie trawi celulozy, stanowiącej znaczną część biomasy roślin. Należą do nich przeżuwacze, termity. Zwierzęta te żyją w symbiozie z bakteriami i protistami, które są zdolne do rozkładu celulozy.

Fitofagia

Terminem fitofagia określamy roślinożerność.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2023-11-05, A-4962Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.