Cudzożywność

Cudzożywność, heterotrofizm jest to sposób odżywiania się organizmów związkami organicznymi ze środowiska zewnętrznego i wykorzystywanie ich do życia poprzez przemiany enzymatyczne.

Przykłady organizmów cudzożywnych

Do organizmów cudzożywnych zaliczamy takie organizmy jak:

 • człowiek,
 • wszystkie zwierzęta,
 • wiele bakterii,
 • rośliny niezielone,
 • śluzowce,
 • wiele grzybów.

Organizmy cudzożywne to tak zwane heterotrofy.

Przeciwieństwem heterotrofów są organizmy samożywne, czyli autotrofy.

Rodzaje organizmów cudzożywnych

Istnieje wiele rodzajów i form cudzożywności. Zwykle heterotrofy potrzebują pobierać z zewnątrz związki węgla i azotu. Niektóre organizmy potrafią pozyskiwać azot nieorganiczny samodzielnie.

Pośród heterotrofów, biorąc pod uwagę różne kryteria, warto wymienić takie organizmy cudzożywne jak:

 • auksotrofy - organizmy, które nie są w stanie syntetyzować części związków organicznych,
 • saprofity,
 • pasożyty,
 • zwierzęta mięsożerne,
 • zwierzęta roślinożerne,
 • stenofagi - zwierzęta odżywiające się tylko wybranymi gatunkami roślin,
 • monofagi - zwierzęta odżywiające się tylko jednym gatunkiem rośliny,
 • polifagi - zwierzęta odżywiające wieloma gatunkami roślin i zwierząt,
 • euryfagi - polifagi o szerokiej tolerancji pobierania pokarmów pod względem jego różnorodności,
 • ksylofagi,
 • zwierzęta wszystkożerne,
 • nekrofagi,
 • saprobionty

Pytania

Pytania

Czy w ramach jednego gatunku organizmy odżywiają się jednakowo?

Nie zawsze. Na przykład samica i samiec komara przyjmują zupełnie różny pokarm. Często inny pokarm przyjmuje postać wczesnego stadium rozwoju (np. larwa), a inny postać dorosła.

Jakie związki organiczne są niezbędne do życia heterotrofom?

Chodzi głównie o związki węgla, które są konieczne do wzrostu, czyli praktycznie mogą to być wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych takich jak np. tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglik, cyjanowodór oraz kwas węglowy i inne. Oczywiście różne organizmy potrzebują różnych związków. Czasem wystarczą bardzo proste, jak metan czy etan, cukry. Inne zaś organizmy mogą potrzebować bardzo złożonych związków organicznych do życia.

© medianauka.pl, 2023-01-11, A-4636©® Media Nauka 2008-2023 r.