Ksylofagi

Ksylofag jest to organizm cudzożywny, który odżywia się drewnem.

Przykłady ksylofagów

Do ksylofagów zaliczamy przede wszystkim owady, będące groźnymi szkodnikami drzew i drewna.

Są to między innymi:

© medianauka.pl, 2023-01-08, A-4637©® Media Nauka 2008-2023 r.